Potrzebuję...egzekwować zasady dotyczące tożsamości i dostępu.

Podstawy zwrotu z inwestycji

Zapoznaj się z wynikami badań Forrestera przeprowadzonych na naszych klientach.

Zasady IAM, które rozwijają się razem z firmą.

Tożsamość jest wielowymiarowa

Czy stosujesz w swoich zasadach odpowiednie atrybuty?

Tożsamość i dostęp

Zarządzanie zasadami dotyczącymi tożsamości i dostępu jest coraz trudniejsze

Dział IT musi zachować równowagę między zapewnieniem pracownikom dostępu do wymaganych aplikacji i danych a bezpieczeństwem firmy. Rozwiązania do zarządzania tożsamościami i dostępem ułatwiają nadawanie uprawnień do odpowiednich aplikacji i usług we właściwym czasie przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego nadzoru i kontroli. Możliwe jest przyznawanie dostępu zgodnie z określonymi zasadami już od pierwszego dnia na stanowisku oraz dostosowywanie uprawnień dostępu do zmieniających się atrybutów użytkownika lub gdy opuszcza on organizację.

Cykl życia tożsamości i zarządzanie rolami

Automatyczne dopasowywanie praw dostępu i uprawnień odpowiednio do zmieniających się ról i przydziałów pracowników.

Nadzór i raportowanie
Tablice wskaźników i generowane w czasie rzeczywistym raporty dotyczące uprawnień przyznawanych użytkownikom do poszczególnych zasobów.
Zarządzanie hasłami
Możliwość samodzielnego resetowania haseł przez użytkowników bez pośrednictwa działu IT.
Bezpieczne zwalnianie pracowników
Automatyczne odbieranie uprawnień dostęp do wszystkich aplikacji i danych, gdy pracownik opuszcza organizację.
Automatyczne przyjmowanie pracowników
Przyznawanie uprawnień w oparciu o atrybuty dotyczące tożsamości już pierwszego dnia po przyjęciu do pracy.
Atestacja
Automatyzacja procesu ponownej certyfikacji pracowników, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji zawierających poufne dane.
Nowe wnioski o dostęp
Zwiększenie możliwości użytkowników dzięki narzędziom samoobsługowym, które są dostępne za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti?

Pomagamy w osiągnięciu równowagi między przyznawaniem pracownikom niezbędnych uprawnień na podstawie ich tożsamości a zapewnieniem bezpieczeństwa firmy.

Identity Director
Oparte na atrybutach podejście do zarządzania tożsamościami i dostępem.
[podsumowanie produktu]
[podsumowanie produktu]
[podsumowanie produktu]

Niezawodne zasady przyznawania dostępu

Funkcje umożliwiające bezproblemowe zarządzanie tożsamościami i nadzór.

INTERFEJS INTERNETOWY I MOBILNY

Pojedyncze miejsca składania przez użytkowników wniosków o nowe aplikacje lub usługi.

INTERFEJSY API I INTEGRACJE

Łatwe łączenie z rozwiązaniami Ivanti i systemami innych firm. Korzystanie z gotowych łączników oraz łączników opracowywanych przez społeczność użytkowników.

ZAUTOMATYZOWANE UDOSTĘPNIANIE

Przyznawanie dostępu do systemów, aplikacji i usług na podstawie tożsamości ogranicza ryzyko popełnienia błędu i pozwala uniknąć stosowania ręcznych procesów.

MAGAZYN TOŻSAMOŚCI

Gromadzenie informacji o atrybutach i prawach dostępu z istniejących źródeł.

Zarządzanie tożsamościami i nadzór

Oparte na zasadach rozwiązanie od Ivanti