Potrzebuję...

rozszerzyć oprogramowanie Microsoft Endpoint Configuration Manager o obsługę poprawek aplikacji innych firm.

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania zwiększają możliwości oprogramowania MEM, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę.

Obejrzyj Film
Bezpieczne podejście
Poprawki to jak pasy bezpieczeństwa dla użytkowników narzędzi informatycznych — dowiedz się, dlaczego.
Przeczytaj Białą Księgę

Czy można za pomocą oprogramowania MEM instalować poprawki dla aplikacji innych firm?

Program Microsoft Endpoint Configuration Manager i Intunes obsługuje tylko oprogramowanie Microsoft. A co z aplikacjami innych firm, takimi jak Adobe Acrobat Flash i Reader, Google Chrome, Mozilla Firefox czy Oracle Java? Aplikacje te odpowiadają za 86% wszystkich luk w zabezpieczeniach oprogramowania i są najczęściej wybieranymi przez hakerów celami ataku. Jak śledzić, eliminować i raportować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa, nie mając odpowiednich narzędzi informatycznych?

Obsługa poprawek dla wszystkich aplikacji z użyciem dobrze znanego narzędzia

Korzystasz z oprogramowania MEM i znasz jego skuteczność. A gdyby tak można było dodać kompleksową obsługę poprawek dla aplikacji innych firm bez konieczności rozbudowywania infrastruktury i bez dodatkowych szkoleń?

Zarządzanie ryzykiem i zgodność
Instalowanie poprawek nawet najbardziej zagrożonego atakami oprogramowania innych firm oraz weryfikowanie tych poprawek z poziomu oprogramowania MEM.
Uproszczona konfiguracja
Możliwość obsługi ciągłego strumienia poprawek zabezpieczeń dla tysięcy aplikacji innych firm.
Wbudowana skalowalność
Bezproblemowe skalowanie w odpowiedzi na rosnące potrzeby za pośrednictwem interfejsu MEM.
Większy zwrot z inwestycji
Lepsze spożytkowanie nakładów na środowisko informatyczne Maksymalne korzyści z inwestycji w oprogramowanie Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Nic nowego. Po prostu lepsze.

Zalety obu rozwiązań w jednym miejscu. Wtyczka Patch for MEM firmy Ivanti wykorzystuje istniejącą infrastrukturę zarządzania poprawkami oraz konsolę oprogramowania MEM do obsługi poprawek dla najbardziej zagrożonych aplikacji. Naszą wtyczkę można zainstalować w ciągu kilku minut. Wystarczy wybrać z obszernego katalogu elementy do opublikowania, a odpowiednie pakiety będą wyświetlane wraz z aktualizacjami firmy Microsoft. Można korzystać ze starych systemów i stosować dobrze znane procedury, a rozwiązanie skaluje się wraz z oprogramowaniem MEM.   

Patch for MEM
Instalowanie poprawek dla aplikacji innych firm za pomocą oprogramowania Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Kompleksowa obsługa poprawek

Instalowanie poprawek dla aplikacji innych firm może być kłopotliwe. Dostarczanie odpowiednich poprawek na czas pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem.  

Własna wtyczka do zarządzania poprawkami

Nie ma potrzeby wdrażania dodatkowych serwerów ani agentów. Nie trzeba też używać konsoli innej niż MEM. Instalacja jest łatwa i szybka, a w jej trakcie przeprowadzana jest weryfikacja konfiguracji oprogramowania MEM w celu zapewnienia jak najlepszego środowiska użytkownika.

Zautomatyzowane instalowanie poprawek

Nasze rozwiązanie automatycznie sprawdza najnowsze definicje poprawek. Można również ustawić opcję automatycznego publikowania nowych poprawek. Dostępna jest nawet logika definiująca okresy ważności poprawek i ułatwiająca instalowanie poprawek dla trudnych aplikacji, takich jak Java.

Nagradzany katalog poprawek

Nasz obszerny katalog umożliwia wybór i publikowanie poprawek pochodzących od takich dostawców, jak Adobe, Apple, Citrix, Google, Mozilla, Oracle i wielu innych.

Specjalistyczny zespół badawczy

Zanim poprawki trafią do użytkowników, nasi inżynierowie przeprowadzają bardzo gruntowne ich testowanie. Nasze wieloletnie doświadczenie w dokładnym i terminowym dostarczaniu poprawek gwarantuje skuteczne zabezpieczenie środowiska.

Zintegrowane funkcje raportowania

Jak zademonstrować zgodność poprawek w całej organizacji? Najlepiej za pomocą dobrze znanych funkcji raportowania dostępnych w oprogramowaniu MEM. Umożliwiają one wyświetlanie i weryfikowanie dostarczenia oraz zainstalowania poprawek dla aplikacji innych firm.

Zarządzanie poprawkami z możliwością konfiguracji

Edycja i dostosowywanie pojedynczych poprawek w celu spełnienia zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Osobne publikowanie metadanych poprawek ułatwia tworzenie raportów dotyczących zgodności, przeprowadzanie audytów oraz sprawdzanie potrzeby pełnego wdrożenia poprawki.