Potrzebuję...rozszerzyć oprogramowanie SCCM o obsługę poprawek aplikacji innych firm.

BEZPIECZNE PODEJŚCIE

Poprawki to jak pasy bezpieczeństwa dla użytkowników narzędzi informatycznych — dowiedz się, dlaczego.

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania zwiększają możliwości oprogramowania SCCM, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę.

OBSŁUGA POPRAWEK 101

Dzięki naszej pomocy obsługa poprawek na Uniwersytecie w Pittsburgu nie wymaga już pracy w pełnym wymiarze czasu — zajmuje tylko godzinę tygodniowo.

Czy można za pomocą oprogramowania SCCM instalować poprawki dla aplikacji innych firm?

Program System Center Configuration Manager (SCCM) obsługuje tylko oprogramowanie Microsoft. A co z aplikacjami innych firm, takimi jak Adobe Acrobat Flash i Reader, Google Chrome, Mozilla Firefox czy Oracle Java? Aplikacje te odpowiadają za 86% wszystkich luk w zabezpieczeniach oprogramowania i są najczęściej wybieranymi przez hakerów celami ataku. Jak śledzić, eliminować i raportować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa, nie mając odpowiednich narzędzi informatycznych?

Obsługa poprawek dla wszystkich aplikacji z użyciem dobrze znanego narzędzia

Korzystasz z oprogramowania SCCM i znasz jego skuteczność. A gdyby tak można było dodać kompleksową obsługę poprawek dla aplikacji innych firm bez konieczności rozbudowywania infrastruktury i bez dodatkowych szkoleń?

Większy zwrot z inwestycji
Lepsze spożytkowanie nakładów na środowisko informatyczne Maksymalne korzyści z inwestycji w oprogramowanie System Center.
Wbudowana skalowalność
Bezproblemowe skalowanie w odpowiedzi na rosnące potrzeby za pośrednictwem interfejsu SCCM.
Uproszczona konfiguracja
Możliwość obsługi ciągłego strumienia poprawek zabezpieczeń dla tysięcy aplikacji innych firm.
Zarządzanie ryzykiem i zgodność
Instalowanie poprawek nawet najbardziej zagrożonego atakami oprogramowania innych firm oraz weryfikowanie tych poprawek z poziomu oprogramowania SCCM.

Nic nowego. Po prostu lepsze.

Zalety obu rozwiązań w jednym miejscu. Wtyczka Patch for SCCM firmy Ivanti wykorzystuje istniejącą infrastrukturę zarządzania poprawkami oraz konsolę oprogramowania SCCM do obsługi poprawek dla najbardziej zagrożonych aplikacji. Naszą wtyczkę można zainstalować w ciągu kilku minut. Wystarczy wybrać z obszernego katalogu elementy do opublikowania, a odpowiednie pakiety będą wyświetlane wraz z aktualizacjami firmy Microsoft. Można korzystać ze starych systemów i stosować dobrze znane procedury, a rozwiązanie skaluje się wraz z oprogramowaniem SCCM.   

Patch for SCCM
Instalowanie poprawek dla aplikacji innych firm za pomocą oprogramowania Microsoft SCCM.

Kompleksowa obsługa poprawek

Instalowanie poprawek dla aplikacji innych firm może być kłopotliwe. Dostarczanie odpowiednich poprawek na czas pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem.  

Zarządzanie poprawkami z możliwością konfiguracji

Edycja i dostosowywanie pojedynczych poprawek w celu spełnienia zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Osobne publikowanie metadanych poprawek ułatwia tworzenie raportów dotyczących zgodności, przeprowadzanie audytów oraz sprawdzanie potrzeby pełnego wdrożenia poprawki.  

Zintegrowane funkcje raportowania

Jak zademonstrować zgodność poprawek w całej organizacji? Najlepiej za pomocą dobrze znanych funkcji raportowania dostępnych w oprogramowaniu SCCM. Umożliwiają one wyświetlanie i weryfikowanie dostarczenia oraz zainstalowania poprawek dla aplikacji innych firm.

Specjalistyczny zespół badawczy

Zanim poprawki trafią do użytkowników, nasi inżynierowie przeprowadzają bardzo gruntowne ich testowanie. Nasze wieloletnie doświadczenie w dokładnym i terminowym dostarczaniu poprawek gwarantuje skuteczne zabezpieczenie środowiska.

Nagradzany katalog poprawek

Nasz obszerny katalog umożliwia wybór i publikowanie poprawek pochodzących od takich dostawców, jak Adobe, Apple, Citrix, Google, Mozilla, Oracle i wielu innych.

Zautomatyzowane instalowanie poprawek

Nasze rozwiązanie automatycznie sprawdza najnowsze definicje poprawek. Można również ustawić opcję automatycznego publikowania nowych poprawek. Dostępna jest nawet logika definiująca okresy ważności poprawek i ułatwiająca instalowanie poprawek dla trudnych aplikacji, takich jak Java.

Własna wtyczka do zarządzania poprawkami

Nie ma potrzeby wdrażania dodatkowych serwerów ani agentów. Nie trzeba też używać konsoli innej niż SCCM. Instalacja jest łatwa i szybka, a w jej trakcie przeprowadzana jest weryfikacja konfiguracji oprogramowania SCCM w celu zapewnienia jak najlepszego środowiska użytkownika.

Patch for SCCM firmy Ivanti

Dowiedz się więcej