Potrzebuję...

znaleźć prostszy sposób raportowania postępu działań informatycznych.

Zadowolony klient
Dzięki oprogramowaniu Xtraction system Harris Health System generuje niestandardowe raporty szybciej niż kiedykolwiek.
Zapoznaj Się Ze Studium Przypadku
Zobacz, jak to działa
Automatyczne pozyskiwanie potrzebnych danych za pomocą oprogramowania Xtraction.
Obejrzyj film
Zademonstruj wartość
85% członków kierownictwa oczekuje od informatyki więcej danych
Pobierz Raport

Czego potrzeba, by raportowanie było łatwiejsze?

Walka ze złożonymi narzędziami do raportowania trwa już zbyt długo. Najpierw trzeba przełączać się między różnymi aplikacjami z wbudowanymi interfejsami raportowania, a potem jeszcze ręcznie rozmieszczać pozyskane dane w arkuszach kalkulacyjnych. A wynik? Nudne i nieatrakcyjne raporty, przy prezentacji których trudno powstrzymać się od ziewania. To nie jest odosobniona opinia. Wielu menedżerów ds. zasobów informatycznych, administratorów zabezpieczeń, menedżerów serwisdesku i menedżerów ds. eksploatacji systemów także dostrzega ten problem.  

Ale te czasy już minęły. Wreszcie jest narzędzie do raportowania, tworzenia tablic wskaźników i przeprowadzania analiz informatycznych, które bije na głowę wszystkie inne.

Doskonałe narzędzie korporacyjne do raportowania IT

Tworzenie raportów dotyczących środowiska informatycznego stanowi poważne wyzwanie. Potrzebny jest sposób na pozyskiwanie danych pochodzących z wielu źródeł znajdujących się w różnych systemach, scalanie ich i prezentowanie w atrakcyjny sposób.  

Wyczerpujące analizy
Wyświetlanie bieżącego stanu środowiska informatycznego, monitorowanie wydajności i ocena ryzyka związanego z realizacją zadań oraz planowaniem przyszłych zasobów.
Widoki dla kierownictwa
Biznesowe tablice wskaźników przedstawiające ogólne informacje, które dzięki czerwonym, bursztynowym i zielonym miernikom IT pozwalają jednym rzutem oka ocenić skutki finansowe.
Ujednolicone dane
Łatwe łączenie danych pochodzących z wielu systemów. Pełny obraz lub niewielki wycinek — dokładnie tyle, ile w danej chwili potrzeba.
Jeden prosty interfejs
Wystarczy jeden widok, jedna tablica wskaźników lub jeden wykres na tej tablicy wskaźników! Nie trzeba już otwierać kilku aplikacji na raz.
Prościej nie można
Koniec z wielodniowym oczekiwaniem na opracowanie niestandardowego raportu. Wystarczy kilka minut, by przygotować go samodzielnie.
Dane dla konkretnych odbiorców
Należy prezentować wyłącznie te informacje, które są ważne dla konkretnego członka zespołu lub przedstawiciela kierownictwa — bez nieistotnych szczegółów, które tylko zakłócają obraz.
Dogłębna analiza
Gruntowna analiza danych pozwala ujawnić ukrytą wartość. Pozwala odszukać zaginione zasoby, możliwość świadczenia nowej usługi lub urządzenia niewystarczająco zabezpieczone.
Współpraca i udostępnianie
Wyświetlanie i udostępnianie danych o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji na podstawie dokładnych danych, a nie argumentów prezentowanych najgłośniej.

Intuicyjne i zaawansowane tablice wskaźników oraz narzędzia analityczne

Oprogramowanie Xtraction to proste rozwiązanie do raportowania obsługujące systemy IT wielu dostawców w dziedzinach ITSM, ITAM i bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać źródło lub źródła danych dostawcy oraz format wyjściowy, a następnie przeciągnąć i upuścić odpowiednie dane, aby utworzyć pożądane raporty i tablice wskaźników bez konieczności pisania kodu ani złożonych poleceń. Całe przetwarzanie wzięliśmy na siebie. Nie musisz nawet korzystać z innych naszych produktów. Trochę nas to zasmuci, ale możesz używać oprogramowania Xtraction z systemami informatycznymi innych dostawców.

Xtraction
Internetowe narzędzie do samodzielnego tworzenia raportów IT zaprojektowane z myślą o użytkowniku.
Zobacz wszystko.

Funkcje skoncentrowane na widoczności i przezroczystości

Oprogramowanie Xtraction upraszcza wykonywanie operacji.   Nasze narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników (a nie dla pasjonatów tworzenia raportów, którzy uwielbiają programować). Jest proste w użyciu i pozwala na samodzielne tworzenie w czasie rzeczywistym raportów oraz tablic wskaźników przedstawiających bieżące dane w sposób nieosiągalny dla innych standardowych narzędzi. Umożliwia szybką prezentację trendów czasowych danych, przechodzenie do szczegółów jednym kliknięciem, a nawet wyświetlanie bazowych rekordów danych. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne. Przyjrzyj się bliżej funkcjom, które upraszczają życie.

Intuicyjny interfejs oparty na rolach

Interfejs nie może być prostszy. Spersonalizowane i w pełni konfigurowalne widoki można tworzyć w dowolnym miejscu, korzystając z możliwości przeciągania i upuszczania. Użytkownik może wyświetlać w postaci raportów i tablic wskaźników tylko te dane, które są istotne dla odgrywanej przez niego roli.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Nie wystarczy analizowanie przyczyn pożaru, który został już ugaszony. Trzeba obserwować dane, analizować potencjalne problemy oraz powiązane z nimi koszty w czasie rzeczywistym. Możliwe jest również automatyczne generowanie alertów.  

Duża liczba łączników

Oprogramowanie Xtraction jest wyposażone w łączniki do wielu rozwiązań firmy Ivanti, a także do produktów takich dostawców, jak BMC, Flexera, VMware, Symantec, Microsoft i innych, przeznaczonych do zarządzania usługami, zarządzania centrum kontaktowym, zarządzania zasobami, zarządzania punktami końcowymi oraz do śledzenia błędów programistycznych. Listę tę można ciągnąć w nieskończoność.

Drążenie danych

Czasami wykres nie wystarcza. Potrzebna jest znajomość szczegółów. Prostota przeprowadzania szczegółowej analizy wykresów oraz możliwość wyświetlania bazowych rekordów danych bardzo ułatwiają podejmowanie decyzji.  

Filtrowanie

Filtrowanie w czasie rzeczywistym pozwala skoncentrować się bezpośrednio na określonym punkcie danych. Łatwo dzięki temu zauważyć potencjalne zagrożenia, gwałtownie rosnące koszty czy niezgodność urządzenia, zanim będzie za późno na podjęcie działań zaradczych.

Instalacja systemu gotowego do użytku

Użycie wszystkich funkcji i możliwości oprogramowania Xtraction jest możliwe JUŻ W DNIU instalacji. Nie jest to skomplikowany system, który wymaga trwającego wiele tygodni wdrażania. Możesz z niego korzystać od razu.