Potrzebuję...

Usprawnij usługi biznesowe świadczone innym działom

Sukcesy klientów
Sprawdź, jak produkt SCL Health pomógł poprawić jakość usług świadczonych przez naszych klientów.
Wyświetl Raport
Bezpłatna książka elektroniczna
Poznaj 5 sposobów modernizacji swoich usług technologii informacyjnych.
Wyświetl Raport
Znakomita obsługa klientów
Dowiedz się, w jaki sposób zwiększyć zadowolenie klientów korzystających z pomocy działu wsparcia.
Zapoznaj Się Z Dokumentem Pdf

Czy inne działy ciągle zmagają się z procesami ręcznymi?

Podobnie jak IT, również inne działy biznesowe oferują usługi i zasoby, które można tworzyć, wykorzystywać i aktualizować. Często świadczenie tych usług jest związane z wieloma działaniami ręcznymi, występują trudności z koordynacją tych działań, a ich status nie jest do końca jasny.

To duże wyzwanie, a model obsługi ręcznej jest coraz trudniej akceptowalny przez pracowników i klientów, którzy mają pozytywne doświadczenia z obsługą cyfrową i oczekują wysokiego poziomu spójności i jakości usług.

Skuteczne świadczenie usług wszystkim zespołom biznesowym

Dział IT to najodpowiedniejsze miejsce do automatyzowania usług i ofert innych działów. Warto z nimi współpracować, aby jak najlepiej wykorzystać narzędzia ITSM i sprawdzone praktyki wdrażania i świadczenia nowych innowacyjnych usług. Zobacz, jak firma Ivanti może pomóc poprawić jakość świadczonych usług za pomocą oprogramowania do zarządzania usługami IT.

Zasoby ludzkie
Wiele działów zasobów ludzkich używa ręcznych narzędzi podczas świadczenia usług, takich jak przyjmowanie i zwalnianie pracowników, aktualizowanie informacji o pracownikach, świadczenia, wnioski o listy płac i administrowanie. Usprawnij oferowane usługi dzięki platformie usług Ivanti i działaj efektywniej.
Obsługa klienta
Świadczenie wysokiej jakości obsługi i wsparcia dla klientów staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Uzyskaj wysoką wydajność dzięki automatyzacji, prowadzącej do poprawy interakcji z klientami i ich zaangażowania, w tym pełen zestaw możliwości głosowych.
Wyposażenie
Firmy i organizacje oczekują, że ich zespoły będą dostarczać usługi, takie jak zarządzanie ruchem, zlecenia napraw, konserwacja zapobiegawcza i ogólne zarządzanie nieruchomościami. Korzystając z katalogu usług dostarczonego przez Ivanti można modelować i bezproblemowo dostarczać zgłoszenia serwisowe.
Inne działy
Dział zasobów ludzkich lub wyposażenia to znakomity punkt wyjściowy. Również inne działy mogą projektować i automatyzować całe procesy, aby łączyć się między sobą oraz z osobami, które korzystają lub chciałyby korzystać z ich usług. Upraszczaj, automatyzuj i usprawniaj rutynowe działania wykonywane podczas świadczenia nowoczesnych usług samoobsługowych.

Zautomatyzowane świadczenie usług w działach innych niż IT

Nowoczesne świadczenie usług nie musi się ograniczać tylko do działów IT. Wszystkie działy biznesowe dążą do poprawy wydajności i proaktywności, przekształcając procesy ręczne sterowane za pomocą pojedynczych wiadomości e-mail, staroświeckich arkuszy i dokumentów papierowych. Czy pracownicy innych działów przychodzą do was, żeby się dowiedzieć, jak udało wam się usprawnić świadczenie usług? Zespoły IT mogą pomóc wykorzystać narzędzie Ivanti Service Manager do zautomatyzowania i usprawnienia powtarzalnych zadań, zwiększając zadowolenie klientów oraz zakres samoobsługi za pośrednictwem wielu kanałów.

Ivanti Neurons for ITSM
Nowoczesne zarządzanie usługami
Xtraction
Raportowanie i tablice wskaźników

Szybkie i skuteczne świadczenie usług w działach innych niż IT

Rozwiązania firmy Ivanti zostały zaprojektowane tak, aby pomóc klientom poprawić sposób i jakość świadczenia usług i zapewnić podstawę do ciągłych innowacji.

Zwiększona produktywność

Eliminuj powtarzalne czynności ręczne, automatyzując przepływy pracy, aby członkowie zespołu mogli się skupić na ważniejszych zadaniach.

Większe zadowolenia klienta

Spełniaj oczekiwania klientów, eliminując niepotrzebne i często powtarzane czynności ręczne, aby zapewnić większą spójność i głębszą analizę wniosków.

Lepsza jakość

Usuń potencjalne źródła błędów, standaryzując zestaw zatwierdzonych procesów, przepływów pracy i działań, aby świadczenie usług było wydajniejsze i skuteczniejsze.

Rozszerzone innowacje

Wykorzystaj możliwości automatyzacji i integracji, aby poprawić skuteczność, wdrażając nowe procesy i przepływy pracy wspomagające transformację cyfrową między jednostkami biznesowymi.

Usprawnione procesy

Usprawnianie to nie tylko automatyzowanie zadań i przepływów pracy w ramach jednostki biznesowej, ale również między różnymi jednostkami biznesowymi, aby uprościć całe procesy.

Usprawniona samoobsługa

Zaoferuj użytkownikom to, czego oczekują: sprawną samoobsługę, poszukiwanie wiedzy, samopomoc i możliwość współpracy – zawsze i wszędzie.