Potrzebuję...

zarządzać aplikacjami działającymi w chmurze i nieautoryzowanymi.

Sprawniejsze zarządzanie oprogramowaniem
Zobacz, jak rozwiązanie Ivanti do zarządzania zasobami informatycznymi upraszcza obsługę najbardziej złożonych licencji na oprogramowanie.
Przeczytaj Arkusz Danych
Bezpłatne seminarium internetowe
Ogranicz użycie nieautoryzowanego oprogramowania, aby uprościć pomoc techniczną i zmniejszyć jej koszty.
Obejrzyj Seminarium Internetowe
Zarządzanie aplikacjami w chmurze
Wykorzystaj maksymalnie aplikacje działające w chmurze, aby uniknąć nadmiernych wydatków na oprogramowanie.
Pobierz Białą Księgę

Pełna kontrola nad zasobami w chmurze

Migracja i zarządzanie aplikacjami w chmurze

Migracja aplikacji z centrum przetwarzania danych do chmury daje wiele korzyści biznesowych. Nie jest jednak łatwo zdecydować, które aplikacje przenieść i kiedy. Nie ma też pewności, czy niektórzy użytkownicy nie „ułatwiają” sobie pracy, korzystając z nieautoryzowanego oprogramowania, które może być przyczyną problemów.

Oprogramowanie Ivanti License Optimizer dla klientów i serwerów ułatwia prognozowanie kosztów migracji aplikacji, ocenę jej konsekwencji z punktu widzenia licencji, jak również jej zaplanowanie i pomyślną realizację. Oprogramowanie to pomaga także rozpoznawać wdrożenia opartej na chmurze infrastruktury jako usługi (IaaS) oraz unikać naruszania wymogów licencji.

Maksymalizacja wartości biznesowej inwestycji w chmurę

Oprogramowanie Ivanti do zarządzania zasobami informatycznymi ułatwia pozyskiwanie informacji, które są niezbędne do pomyślnego przeprowadzenia migracji aplikacji i skutecznego zarządzania wdrożeniami w chmurze.

Analiza predykcyjna
Trafne przewidywanie skutków finansowych migracji oraz jej wpływu na licencje nigdy nie było łatwiejsze.
Dostęp do ekspertów
Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania umowami licencyjnymi, którzy mogą służyć pomocą w sprawach związanych z dotychczasowymi umowami, uprawnieniami klientów oraz redagowaniem i sprawdzaniem nowych umów licencyjnych dotyczących oprogramowania w chmurze.
Wskaźniki i reguły
Rozwiązania ITAM firmy Ivanti udostępniają wskaźniki i reguły dotyczące wszystkich głównych dostawców. Umożliwia to określenie stanu faktycznego w zakresie licencji, zanim rozpocznie się dokładne planowanie sprawnej migracji.

Przejście na chmurę

Do roku 2020 więcej niż osiemdziesiąt procent dostawców oprogramowania odejdzie od tradycyjnego sposobu licencjonowania i zdecyduje się na model subskrypcyjny. Trzeba się na to przygotować*

License Optimizer
Zarządzanie licencjami na oprogramowanie wymaga kompletnych informacji.
Zarządzanie oprogramowaniem w centrum danych.

Ivanti License Optimizer dla klientów i serwerów

Oprogramowanie Ivanti License Optimizer for Servers łączy wykrywanie lokalne z badaniem chmurowych interfejsów API w celu zapewnienia kompletnego obrazu zasobów w chmurze.

Modelowanie scenariuszy

Modelowanie wszystkich etapów migracji — śledzenie migracji licencji i kosztów związanych z takimi projektami, w tym kosztów sprzętu, wynagrodzeń, szkoleń i konserwacji.

Raporty o dostawcach

Stała obserwacja dostawców oprogramowania i monitorowanie ich wyników zapewnia dostęp do praktycznych informacji.

Zaawansowany silnik licencjonowania

Pełna wiedza o zakupionym oprogramowaniu z uwzględnieniem złożonych modeli licencjonowania oferowanych przez takich dostawców jak Citrix, IBM, Microsoft i Oracle.

Globalna biblioteka oprogramowania

Dostęp do znormalizowanych informacji na temat setek tysięcy produktów w pojedynczym widoku.