POTRZEBUJĘ...zarządzać cyklami życia zasobów informatycznych.

KONIEC Z ARKUSZAMI KALKULACYJNYMI

Kompleksowe zarządzanie zasobami od początku do końca.

Od nabycia do wycofania — automatyzacja jest kluczem do skutecznej strategii ITAM.

UTRACONY SPRZĘT?

To może oznaczać utratę pieniędzy i narażenie organizacji na ryzyko. Czas na rozwiązanie Ivanti.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI

Dbaj o zasoby (i ich użytkowników) od momentu nabycia do wycofania z użycia

Jeśli użytkowników porównać do serca organizacji, zasoby są jej krwiobiegiem, który pozwala jej działać. Są ze sobą nierozerwalnie związane. Wykonywanie zadań z najwyższą wydajnością jest niemożliwe bez odpowiednich narzędzi.

Zarządzanie zasobami informatycznymi, czyli znajomość stanu zasobów od momentu ich zakupu do wycofania z użycia, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia obniżania kosztów i podnoszenia produktywności. Ponadto ułatwia zarządzanie kontraktami z dostawcami oraz gwarancjami. Stały dostęp do aktualnych informacji umożliwia lepsze planowanie i budżetowanie.

Pełna kontrola nad wszystkimi zasobami

Zasoby informatyczne wykorzystywane przez pracowników to serwery, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i oczywiście oprogramowanie. Bez względu na wielkość organizacji efektywne nimi zarządzanie stanowi poważne wyzwanie.  

Zautomatyzowane procesy
Przejrzyste procedury obsługi zdarzeń, takich jak na przykład przyjmowanie i zwalnianie pracowników, zapewniają maksymalną produktywność zasobów i personelu.
Elastyczne zarządzanie zasobami
Dokładniejsze informacje oznaczają możliwość podejmowania trafniejszych decyzji na bieżąco. Informacje na temat gwarancji, leasingu i umów można importować i śledzić automatycznie.
Maksymalne wykorzystanie zasobów
Pełny wgląd w informacje o zasobach dostępnych do użycia sprawia, że nic się nie marnuje.
Niższe koszty konserwacji
Łatwość ustalenia, które urządzenia należy zakupić, zmodernizować lub poddać konserwacji, pozwala zapewnić właściwy stan zasobów przy niskich kosztach.
Większa produktywność
Dostarczanie użytkownikom odpowiednich narzędzi we właściwym czasie pozwala skrócić przestoje systemów oraz planować budżet przeznaczony na modernizację sprzętu.
Wykrywanie zasobów
Dzięki możliwości wykrywania nowych zakupów oraz inwentaryzowania ich wraz z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem zawsze wiadomo, co się posiada i gdzie to się znajduje — od momentu nabycia do wycofania z użycia.

Zarządzanie zasobami informatycznymi z myślą o przyszłości firmy

Stare metody inwentaryzowania zasobów są czasochłonne i nieuporządkowane. Ciągłe aktualizowanie arkusza kalkulacyjnego szczegółowymi informacjami o sprzęcie i oprogramowaniu należącym do organizacji to właściwie praca na pełny etat. Mimo to nie gwarantuje posiadania wystarczających informacji, by trafnie prognozować terminy modernizacji, naprawy czy zakupu zasobów. W rezultacie trudno nadążyć za stale rosnącymi i często zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Dzięki rozwiązaniu, które obejmuje swoim zasięgiem wszystko, co potrzebne, by mieć pełną kontrolę nad zasobami od momentu ich nabycia do wycofania z użycia, wreszcie można trzymać rękę na pulsie.

Kompleksowe zarządzanie zasobami.
Asset Manager
Śledzenie cykli życia zasobów.
License Optimizer
Optymalizacja licencji na oprogramowanie.
Zarządzanie skomplikowanymi modelami licencjonowania serwerów.

Kompletne zarządzanie zasobami informatycznymi bez wysiłku

Najlepsze byłoby rozwiązanie, które śledzi cykl życia każdego pojedynczego zasobu od chwili wyjęcia go z opakowania. Można osiągnąć dużo więcej, gdy nie trzeba wszystkiego robić ręcznie.

Rozwiązania konfigurowalne

Oprogramowanie IT Asset Management Suite oferuje rozwiązania optymalizujące wykorzystanie zasobów informatycznych, które można dostosować do własnych potrzeb.

Procesy cyklu życia

Zarządzanie cyklem życia w aplikacji Asset Manager for Endpoints opiera się na działaniu mechanizmu procesów. Mechanizm ten obejmuje takie procesy, jak przyjęcie i zwolnienie, wprowadzenie do ewidencji i wyewidencjonowanie, zakupy oraz utylizacja.

Prosta integracja

Aplikacja Asset Manager zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych danych dzięki połączeniu między procesami wykrywania, serwerami, punktami końcowymi i uzgodnionymi poziomami usługi. Nie jest przy tym ważne, czy firma korzysta z rozwiązań Ivanti, czy z produktów firm Microsoft, Service Now, Remedy i innych.  

Skanowanie kodów kreskowych

Pozwala na zarządzanie wszystkimi zasobami bez względu na ich lokalizację oraz zwiększa dokładność wprowadzanych danych. Zasoby firmy można skanować w momencie ich pozyskiwania lub na dowolnym etapie cyklu ich życia, a uzyskane w ten sposób dane można zsynchronizować z istniejącymi.

Wartościowy interfejs biznesowy

Informacje na temat zasobów informatycznych można wyświetlać w postaci atrakcyjnych tablic wskaźników. Dzięki inteligentnym narzędziom do wizualizacji zwrotu z inwestycji możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań z dowolnego miejsca.  

Łączniki B2B

Umożliwiają pozyskiwanie dokładnych danych, w tym numerów zamówień, informacji o gwarancji itp., bezpośrednio od dostawców.

Zasoby informatyczne żyją własnym życiem

Zacznij nimi zarządzać