POTRZEBUJĘ...zarządzać poprawkami dla serwerów centrów danych.

Uprość łatanie

Wykrywanie i usuwanie podatności dla całego centrum danych.

Zarządzanie poprawkami dla centrum danych. Zobacz, co wyróżnia Ivanti od reszty.

Lista kontrolna zarządzania poprawkami centrum danych

Zobacz, co musisz wziąć pod uwagę.

Czy masz pewność, że na serwerach zainstalowano wszystkie poprawki?

Robisz, co możesz, by oprogramowanie systemowe użytkowników było aktualne i bezpieczne. Ale to centrum danych jest podstawą działania organizacji. Aby serwery były niezawodne, dane bezpieczne i dostępne, a reputacja firmy nienaruszona, stosowane procedury bezpieczeństwa muszą obejmować zarządzanie poprawkami. Najnowsze poprawki zabezpieczeń muszą być wdrożone i nie można poświęcać na to czasu przeznaczonego na realizację podstawowych celów biznesowych. Problemem jest jednak złożoność centrum danych. Niejedna firma nie radzi sobie z zapewnieniem aktualności oprogramowania serwera.

Uproszczenie i automatyzacja zarządzania poprawkami dla wszystkich serwerów

Obsługa poprawek powinna być prostsza niż centra danych. Ocena stanu i instalowanie poprawek na serwerach fizycznych i w systemach wirtualnych powinna być łatwa i nie może zakłócać działalności biznesowej.   

Elastyczne i kompleksowe raportowanie
Ostatnim etapem każdej skutecznej strategii zarządzania poprawkami jest raportowanie. Dane dotyczące podatności na zagrożenia powinny trafiać do odpowiednich osób.
Prosty interfejs
Intuicyjny i elastyczny dostęp do szczegółowych danych oraz odpowiedni poziom kontroli zapewniają dokładność posiadanych informacji i szybki zwrot z inwestycji.
Kompleksowe zarządzanie poprawkami
Ograniczenie ryzyka. Instalowanie poprawek dla systemu operacyjnego i aplikacji innych firm, serwerów fizycznych i wirtualnych oraz systemów, które nie zawsze są podłączone do sieci.
Zaawansowane funkcje wykrywania
Niewiedza to poważne zagrożenie. Właściwe rozwiązanie umożliwia odnajdywanie podłączonych systemów oraz wyszukiwanie niezainstalowanych poprawek i ich wdrażanie.

Wszystkie narzędzia potrzebne do obsługi poprawek w centrum danych

Problemy związane z zarządzaniem poprawkami, które występują w centrach danych, różnią się od tych, z którymi mają do czynienia użytkownicy systemów klienckich. Oprogramowanie Patch for Windows Servers firmy Ivanti oparte na technologii Shavlik zaspokaja te unikalne potrzeby dzięki funkcjom, których skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w centrach danych wielu dużych firm. Są łatwe w obsłudze, a dzięki możliwości rozszerzania nadają się nie tylko do użycia w obrębie sieci firmowej, ale także do obsługi infrastruktur chmurowych i użytkowników pracujących poza siecią. Możliwość użycia bez agentów, integracja z systemem VMware vSphere oraz łatwość konfiguracji upraszczają zarządzanie poprawkami w centrum danych.  

Security Controls
Uzyskaj poprawki zaprojektowane w celu spełnienia wymagań centrum danych.
Automatyzacja

Niezawodne i proste zarządzanie poprawkami dla serwerów

Funkcje dostosowane do centrum danych, które uzupełniają i rozszerzają możliwości używanych obecnie narzędzi do zarządzania poprawkami.

Automatyzacja zadań działu IT

Usprawnienia typowych operacji wykonywanych przez działy informatyki, takich jak konfiguracja i inwentaryzacja.

Możliwość zarządzania poprawkami bez użycia agentów

Ocena i wdrażanie poprawek z minimalnym wpływem na obciążenie serwera.

Instalowanie poprawek we wszystkich systemach wirtualnych

Obsługa poprawek dla maszyn wirtualnych, hypervisorów, szablonów i aplikacji innych firm działających w trybie online lub offline.

Instalowanie poprawek dla maszyn wirtualnych w trybie offline

Obrazy wirtualne offline pozostają w stanie ciągłej gotowości do wdrożenia.

Instalowanie poprawek dla systemów operacyjnych i aplikacji innych firm

Obsługa setek czołowych dostawców, jak również poprawek niestandardowych.

Kompleksowe wykrywanie

Wykrywanie systemów fizycznych oraz wirtualnych.

Patch for Servers firmy Ivanti

Dowiedz się więcej