Potrzebuję...

skrócić czasy logowania użytkowników.

Zadowolony klient
Zobacz, jak Uniwersytet medyczny w Teksasie skrócił czasy logowania z kilku minut do zaledwie kilku sekund
Dowiedz Się, Jak
Zobacz, jak to działa
Szpital skrócił czasy logowania o 87%. Zobacz, jak.
Obejrzyj Film
Zatrzymaj Uszkodzenia Profilu
Chcesz ograniczyć uszkodzenia profili? Tak zrobili w Deakin University.
Zapoznaj Się Ze Studium Przypadku

Krótsze czasy logowania

Długie czasy logowania mogą wyprowadzić z równowagi

To prawda. Przeprowadzone badania pokazują, że po 30 sekundach oczekiwania 71% użytkowników końcowych zaczyna załatwiać swoje prywatne sprawy i spędza na tym nawet pięć minut. Nie trzeba specjalnie tłumaczyć, że jest to strata czasu i pieniędzy przedsiębiorstwa, a pozostawianie niezablokowanych urządzeń bez opieki stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Oprócz zmniejszenia produktywności pracowników wydłużone czasy logowania mogą obniżyć poziom akceptacji użytkowników dla technologii wirtualizacji pulpitu oraz zwiększyć liczbę zgłoszeń do serwisdesku. Krótsze czasy logowania zwiększają zaufanie użytkowników końcowych do rozwiązań informatycznych, zmniejszają koszty środowiska informatycznego oraz przyczyniają się do ogólnego zwiększenia wydajności.

Eliminacja przyczyn długich czasów logowania

Tradycyjne profile mobilne, skrypty logowania i obiekty zasad grupy to najważniejsze przyczyny dłuższych czasów logowania. Ich wyeliminowanie pozwoli użytkownikom szybciej się logować. Jak to zrobić? Przeczytaj poniższy arkusz danych

Uproszczenie zarządzania zasadami
Uproszczone i scentralizowane zarządzanie zasadami pozwala na równoczesne wykonywanie działań związanych z logowaniem, co eliminuje konieczność sekwencyjnego ładowania długich i skomplikowanych skryptów.
Oswojenie obiektów zasad grupy
Gdy złożoność obiektu zasad grupy wymyka się spod kontroli, czasy logowania się wydłużają, a użytkownicy zaczynają protestować. Lepiej zastąpić obiekty zasad grupy szybkimi działaniami na żądanie.
Szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady zamiast niewygodnych skryptów skracają czasy logowania i dają większą kontrolę nad nim działowi IT.
Personalizacja na żądanie
Zamiast korzystać z jednego rozbudowanego profilu podczas logowania, lepiej stosować podczas sesji technologię personalizacji na żądanie.
Eliminacja uszkodzeń profili
Monolityczne profile zapisywane podczas wylogowania są podatne na uszkodzenia. Zamiast tego należy zapisywać i przywracać ustawienia spersonalizowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti?

Rozwiązania firmy Ivanti eliminują konieczność stosowania tradycyjnych i nieporęcznych profili użytkowników, niewygodnych skryptów logowania i skomplikowanych obiektów zasad grupy, a tym samym skracają czasy logowania użytkowników. Użytkownicy zaczynają szybciej pracę, rzadziej zgłaszają się do serwisdesku i w konsekwencji stają się rzecznikami rozwiązań informatycznych.

Environment Manager
Aplikacja Environment Manager jest narzędziem do zarządzania zasadami i personalizacją, które pozwala działowi IT na pełną personalizację pulpitu każdego użytkownika na żądanie i bez potrzeby stosowania skomplikowanych profili lub skryptów. Jest to możliwe nawet w standardowych środowiskach pulpitu.

Szybsze logowanie użytkowników

Dzięki aplikacji Environment Manager użytkownicy szybciej zaczynają pracę bez czekania na zakończenie wydłużającego się procesu logowania.

Usunięcie skryptów logowania i obiektów zasad grupy

Aplikacja Environment Manager oddziela dane użytkownika od środowiska pulpitu i zarządza tymi danymi niezależnie od urządzenia. Prosty silnik z możliwością przetwarzania równoległego centralizuje zarządzanie zasadami bez użycia skryptów logowania ani obiektów zasad grupy.

Wyeliminowanie uszkodzeń profili

Zamiast w monolitycznych, podatnych na uszkodzenia profilach aplikacja Environment Manager zapisuje ustawienia aplikacji używanych przez poszczególnych użytkowników w skalowalnej infrastrukturze, która przekazuje na żądanie informacje o personalizacji do każdej platformy z systemem Windows.

Zasady kontekstowe

Aplikacja Environment Manager zastępuje niewygodne skrypty logowania szczegółowymi zasadami stosowanymi odpowiednio do bieżącego kontekstu. Użytkownik loguje się najszybciej jak to możliwe do spójnego pulpitu.

Proste definiowanie zasad

Skalowalny i prosty w użyciu interfejs umożliwia działowi IT definiowanie szczegółowych zasad, które są stosowane w zależności od bieżącego kontekstu. Ponadto aplikacja Environment Manager przechwytuje informacje o zmianach wprowadzanych do konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji przez poszczególnych użytkowników.

Wycofywanie ustawień użytkownika

Dostępna w aplikacji Environment Manager funkcja samodzielnego wycofywania zmian umożliwia użytkownikom przywracanie ustawień aplikacji i pulpitu do preferowanego stanu. Eliminuje to potrzebę usuwania uszkodzonych profili przez dział IT i prowadzi do skrócenia przestojów w pracy użytkowników.