Potrzebuję...uprościć proces uzyskania zgodności z rozporządzeniem GDPR

PRZEPROWADŹ OCENĘ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z GDPR

Uzyskaj spersonalizowany raport z gotowymi do użycia zaleceniami.

Dowiedz się, jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti.

CZY TWOJA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA JEST GOTOWA NA GDPR?

Już dzisiaj przeczytaj „Pięć strategii bezpieczeństwa ułatwiających osiągnięcie zgodności z rozporządzeniem GDPR”.

UZYSKAJ ZGODNOŚĆ Z GDPR

Ostateczny termin to 25 maja 2018

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR) wymaga od organizacji, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej, zatrudniają jej obywateli lub gromadzą i przetwarzają ich dane osobowe, aby zapewniły ochronę tych danych.

W przeciwieństwie do poprzednich dyrektyw rozporządzenie GDPR określa poważne konsekwencje dla osób, które nie postępują zgodnie z jej zasadami, w tym kary o maksymalnej wysokości 20 milionów euro lub czterech procent globalnego przychodu rocznego.

Większość organizacji czeka jeszcze daleka droga do osiągnięcia zgodności z tym rozporządzeniem. Od czego zacząć? Zacznij od przeprowadzenia oceny ryzyka, by wiedzieć, na czym stoisz.

Zarządzanie ryzykiem związanym z niezgodnością z rozporządzeniem GDPR

Oceń ryzyko, identyfikując cały posiadany sprzęt i oprogramowanie. Egzekwuj zasady, które pozwolą kontrolować dostęp użytkowników i lokalizować luki w zabezpieczeniach. Na koniec zabezpiecz środowisko informatyczne za pomocą narzędzi, które szybko reagują na zagrożenia i pozwalają na raportowanie zgodności.

Zgodność
Ograniczanie zagrożeń i wypełnianie wymogów stawianych przez audytorów. Pełny wgląd w środowisko informatyczne z możliwością zautomatyzowanego i szczegółowego raportowania.
Reagowanie
Wykrywanie żądań danych lub zdarzeń z nimi związanych, reagowanie na nie i eliminowanie wynikających z nich problemów.
Ochrona
Ochrona danych osobowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Pomagają w tym narzędzia do zarządzania poprawkami, kontroli aplikacji i zarządzania uprawnieniami.
Automatyzacja
Wdrożenie zasad GDPR pozwalających na ochronę danych osobowych pracowników oraz zarządzanie nimi w całym cyklu życia z użyciem informatycznych narzędzi do automatyzacji oraz odpowiednich przepływów pracy.
Ocena
Analiza ryzyka wynikającego z niezgodności z rozporządzeniem GDPR dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom do identyfikowania nieznanych zasobów, określania praw dostępu użytkowników oraz wykrywania zagrożeń dla danych osobowych.

Ivanti wspiera strategię osiągania zgodności

Kompleksowa strategia prowadząca do uzyskania zgodności z rozporządzeniem GDPR obejmuje zasady, procesy i technologię. Rozwiązania Ivanti ułatwiają wdrażanie zasad i procesów zgodnych z rozporządzeniem GDPR.

Ułatwione audyty

Nie można chronić czegoś, o czym się nie wie. Zautomatyzowane narzędzia do wykrywania punktów końcowych i aplikacji ułatwiają ochronę danych osobowych na tych urządzeniach.

Terminowość

Dostęp do tablic wskaźników i raportów wymaganych przez audytorów, uproszczenie procesu kontroli oraz pomoc w terminowej realizacji bieżących zadań administracyjnych.

Sprawne działanie

Oszczędność czasu i wyeliminowanie błędów ludzkich dzięki egzekwowaniu zgodności z wymogami rozporządzenia GDPR przy użyciu zautomatyzowanych przepływów pracy związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników oraz narzędzi do zdalnego zarządzania punktami końcowymi użytkowników.

Ochrona danych

Zapobieganie dostępowi do danych osobowych przez złośliwe oprogramowanie. Instalowanie poprawek dla systemów operacyjnych i aplikacji, niedopuszczanie do uruchamiania nieautoryzowanych aplikacji, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem niezapisującym informacji na dysku, kontrola uprawnień administracyjnych i egzekwowanie zasad dotyczących urządzeń wymiennych.

Jednolite środowisko IT

Koniec z narzędziami działającymi w całkowitej izolacji. Bezpieczeństwo, zarządzanie usługami i eksploatacja systemów informatycznych z użyciem rozwiązań, które ułatwiają automatyzację, integrację i zabezpieczanie cyfrowego środowiska pracy.

Przygotuj się na GDPR

SKONTAKTUJ SIĘ Z IVANTI, BY POZNAĆ NASZE UJEDNOLICONE ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE NA GDPR.