Potrzebuję...

usprawnić procesy przyjmowania i zwalniania pracowników.

Skróć przestoje przy zatrudnianiu
Oszczędź 3,5 dnia na każdego użytkownika.
Badanie Firmy Forrester
Bezpłatny opis rozwiązania
Zalety zautomatyzowanego przyjmowania i zwalniania pracowników.
Dowiedz Się Więcej
Najlepsze praktyki
Jak można bezpiecznie oraz skutecznie przyjmować i zwalniać pracowników?
Przeczytaj Białą Księgę

Pierwszy dzień

Bezpieczny i wydajny pierwszy dzień w pracy

Wiele zespołów informatycznych zmaga się z procesem przyjmowania pracowników. Przyznanie nowym osobom praw dostępu do właściwych aplikacji i zasobów trwa często wiele dni, a nawet tygodni. Dział IT musi też śledzić zmiany ról przypisanych do poszczególnych użytkowników oraz zadbać o należyte przeprowadzenie niezwykle ważnego procesu zwalnianie pracownika, który zabezpiecza dostęp do najważniejszych systemów, gdy pracownik opuszcza organizację. Podejście ręczne prowadzi do przestojów, spadku wydajności, a niekiedy stwarza nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Udostępnianie zasobów i zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom podczas ich pracy w organizacji.

Integracja z systemami kadrowymi
Połączenie z systemami kadrowymi i płacowymi pozwala zagregować informacje o pracownikach.
Wyposażanie nowego pracownika na podstawie tożsamości
Automatyczne zapewnianie dostępu do aplikacji i usług na podstawie tożsamości użytkownika i jego kwalifikacji biznesowych.
Optymalizacja kosztów
Centralne zarządzanie wymaganiami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania pozwala obniżyć koszty i wspiera produktywność.
Produktywność pracowników
Możliwość składania przez użytkowników wniosków o zatwierdzone i doraźne aplikacje oraz usługi przy użyciu interfejsu internetowego lub mobilnego.
Obsługa zmian ról
Automatyczne dostosowywanie uprawnień dostępu do aplikacji i usług na podstawie kwalifikacji i nowych ról.
Większe bezpieczeństwo
Automatyczne odbieranie dostępu do aplikacji i usług pracownikom, którzy przestają pracować w organizacji, pozwala ograniczyć potencjalne zagrożenia.
Większa przejrzystość
Raporty na temat przyznawania dostępu do zasobów oraz na temat zwalnianych pracowników upraszczają audyty i ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami.

Większe możliwości pracowników, ale bez wpływu na bezpieczeństwo

Dzięki połączeniu zarządzania tożsamościami, usługami i zasobami dział IT może uszczelnić procesy przyjmowania i zwalniania pracowników oraz świadczyć bezpieczne i ważne usługi dla przedsiębiorstwa.

Identity Director
Automatyzacja zasad na podstawie tożsamości.
Ivanti Neurons for ITSM
Zarządzanie usługami i poprawa jakości ich świadczenia dla użytkowników zarówno w środowisku chmury, jak i lokalnie.
Optymalizacja licencji na sprzęt i oprogramowanie w celu zapewnienia maksymalnej sprawności.
Xtraction
Narzędzia do raportowania i analizy całego cyklu życia pracownika.

Dowiedz się, jak możemy pomóc

Produkty Ivanti dają pewność, że pracownicy dysponują zawsze właściwym poziomem dostępu do odpowiednich aplikacji bez względu na to, jaką aktualnie odgrywają rolę.

Magazyn tożsamości

Gromadzenie informacji o atrybutach i prawach dostępu z istniejących źródeł.

Zautomatyzowane udostępnianie

Przyznawanie dostępu do systemów, aplikacji i usług na podstawie tożsamości ogranicza ryzyko popełnienia błędu i pozwala uniknąć stosowania ręcznych procesów.

Interfejs internetowy i mobilny

Pojedyncze miejsca składania przez użytkowników wniosków o nowe aplikacje lub usługi.

Optymalizacja licencji na oprogramowanie

Efektywniejsze przydzielanie oprogramowania w celu ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności.

Zautomatyzowane odbieranie dostępu

Odbieranie dostępu do usług i zasobów natychmiast po odejściu pracownika z organizacji.

Tablice wskaźników w czasie rzeczywistym

Natychmiastowy wgląd w informacje o tym, kto ma dostęp do których zasobów, kto zaczął lub przestał pracować w organizacji i nie tylko.