Potrzebuję...

uzyskać zgodność z przepisami, aby przejść pomyślnie najbliższy audyt oprogramowania.

Unikaj pomyłek
Jakie są najbardziej typowe i kosztowne błędy podczas audytu?
Obejrzyj Teraz
Zacznij planować
Zapoznaj się z przewodnikiem przetrwania audytu w 10 krokach
Pobierz Teraz
Czy wszystko gotowe na najbliższy audyt?
W każdej chwili możesz dostać wiadomość o audycie. Czy wszystko jest gotowe? Większość organizacji przyznaje, że nie.
Co Na Ten Temat Mówi Statystyka

Przetrwanie audytu oprogramowania

Dostawcy oprogramowania czyhają na Twoje pieniądze

Dostawcy oprogramowania chcą zarabiać na nieskutecznych metodach śledzenia licencji. Jeśli prowadzisz ewidencję licencji w arkuszu kalkulacyjnym (to i tak lepiej niż na serwetce), to jest bardzo prawdopodobne, że będzie Cię to sporo kosztować.  

Można się spodziewać, że w najbliższym roku więcej niż dwie trzecie organizacji czeka audyt oprogramowania. Ponadto więcej niż połowa firm przyznaje, że były kontrolowane częściej niż raz w ciągu 12 miesięcy, a wynik takiej kontroli może być kosztowny. By uniknąć tych kosztów, wiele organizacji kupuje więcej licencji, niż potrzebuje, ale to oznacza marnowanie pieniędzy i jest całkowicie zbędne. Oprogramowanie Ivanti ułatwia aktywne zarządzanie dostawcami, czego efektem są bardzo dokładne informacje o stanie posiadanych licencji.

Przygotuj się dobrze do kolejnego audytu oprogramowania

Szczegółowa wiedza na temat nabytego, a przede wszystkim wdrożonego oprogramowania jest kluczowa z punktu widzenia pomyślnego zakończenia audytu. Dzięki rozwiązaniom firmy Ivanti to, co kiedyś było zgadywanką, jest dzisiaj podejściem systematycznym.

Oszczędzaj pieniądze
Mniejsze koszty związane z zakupami nadmiernej liczby licencji oraz z zakupami dokonywanymi przez nieuprawniony personel. Pewność uniknięcia dużych kar i wydatków niezbędnych do osiągnięcia zgodności.
Wiedza to potęga
Konieczna jest dokładna znajomość szczegółów wykorzystania licencji. Trzeba wiedzieć, kto, gdzie i jakich licencji na oprogramowanie używa.
Ochrona produktywności
Niektóre audyty mogą trwać ponad rok, co przeszkadza w pracy i kosztuje pieniądze. Oprogramowanie Ivanti pomaga zminimalizować te straty.
Dokładne raportowanie
Generowanie dokładnych, zależnych od dostawcy danych, pozwala uzyskać bieżący obraz zgodności.

Działaj, zanim zacznie się audyt

Wiele przedsiębiorstw czeka biernie na audyt i nie stara się przejąć kontroli nad posiadanymi zasobami oprogramowania. To duży błąd. Potem zostają tylko wydatki — na doprowadzenie do zgodności, na kary i na opłaty sądowe. Niepomyślne wyniki audytu mogą też zaszkodzić reputacji organizacji. Nie ma na co czekać. Oprogramowanie Ivanti pomoże Ci w działaniach, które sprawią, że kolejny audyt minie bezboleśnie.  

Kompleksowe rozwiązania pomagające w spełnieniu wymogów zgodności.
Ivanti Neurons for ITAM
Aktywne śledzenie zasobów.
License Optimizer
Pełny wgląd w informacje o oprogramowaniu.
Złożone zarządzanie licencjami.

Rozwiązania, które pomagają oszczędzić dużo pieniędzy

Producent opakowań firma Sealed Air oszczędziła blisko milion dolarów w ciągu pierwszych trzech miesięcy korzystania z rozwiązania Ivanti. Zobacz, dlaczego klienci firmy Ivanti pomyślnie przechodzą audyty i oszczędzają dzięki temu pieniądze.  

Automatyczne wykrywanie

Dostęp do wszystkich urządzeń obsługujących protokół IP, zarówno zarządzanych, jak i niezarządzanych, które są wykorzystywane w sieci przedsiębiorstwa, oraz ich inwentaryzacja pozwalają uzyskać dokładny obraz zasobów oprogramowania.  

Tablice wskaźników aplikacji Workspaces

Umożliwiają wizualizację bieżącego stanu zgodności, szybką identyfikację licencji na oprogramowanie, które nie spełniają wymogów zgodności, oraz oszacowanie niezbędnych kosztów osiągnięcia pełnej zgodności.

Gotowe do wykorzystania przepływy pracy

Oprogramowanie Asset Manager for Endpoints udostępnia gotowy do użycia przepływ pracy, który pozwala przejść przez audyt i ułatwia wykazanie stanu zgodności.

Zarządzanie kontraktami

Identyfikowanie licencjonowanych i zatwierdzonych aplikacji, a także raportowanie użycia aplikacji niezgodnych z wytycznymi organizacji.

Szczegółowe dane

Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o używanym oprogramowaniu pozwala zoptymalizować wykorzystanie licencji. Niezbędna jest dokładna znajomość czasu, kiedy oprogramowanie było używane ostatnio, liczby jego uruchomień oraz łącznego czasu działania.

Łączniki B2B

Umożliwiają automatyczny import informacji o zakupach oprogramowania od dostawców, takich jak CDW, Microsoft, Adobe, Lenovo, Dell i HP, w celu tworzenia zapisów dotyczących zasobów.