ITSM — zarządzanie zmianami

Teraz zmiany są w Twoich rękach

Maksymalna niezawodność

Przeczytaj raport na temat maksymalizacji niezawodności środowiska IT przez automatyzację usług.

Poznaj pięć sposobów modernizowania działania usług informatycznych.

Uznany lider

Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi

Łatwość wprowadzania zmian

Zachowanie kontroli nad infrastrukturą informatyczną

Firma Ivanti oferuje najlepsze praktyki w zakresie kompleksowej obsługi procesów zarządzania zmianami w cyklu życia. Gotowe do użycia szablony udostępniają prosty, wstępnie zatwierdzony przepływ pracy procesu zmiany oraz wielopoziomowe lub dynamiczne procesy zatwierdzania zmian. Gwarantują one, że najważniejsi zainteresowani są w pełni świadomi planowanych zmian i wyrażają na nie zgodę przed wdrożeniem. Kalendarze zmian, w których stosowane są kody barwne, dają menedżerom zmian bieżący wgląd w aktualne informacje oraz możliwość filtrowania wszystkich zmian według kategorii, typu i stanu.

Spodziewamy się również, że zarządzanie zmianami znacząco się usprawni, ponieważ nie mamy zintegrowanego rozwiązania, które wymaga duplikacji.
Wendell Bobstzastępca wiceprezesa ds. obsługi klienta w zakresie technologii informacyjnych