ITSM — Tablice wskaźników i raportowanie

Możesz zarządzać tylko tym, co monitorujesz

Pomiary i monitorowanie

Pełniejszy obraz i udostępnianie wskaźników wydajności

Dowiedz się, jak ewoluuje ITSM.

Uznany lider

Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi

Doskonalenie wskaźników

Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie firmy

Oparte na rolach tablice wskaźników umożliwiają monitorowanie świadczenia usług, ich jakości oraz poziomu realizacji zobowiązań. Udostępniają one informacje w czasie rzeczywistym oraz zapewniają elastyczność i narzędzia ułatwiające konfigurowanie raportów z użyciem interfejsu przeciągania i upuszczania. Dzięki kilku gotowym do wykorzystania tablicom wskaźników i raportom organizacje mogą w jednym miejscu mieć dostęp do parametrów operacyjnych, finansowych i dotyczących produktywności. Ułatwia to ocenę poziomu realizacji celów wydajnościowych i biznesowych.

Menedżerowie są zachwyceni, że wszystkie potrzebne informacje mogą odczytać z łatwych w użyciu tablic wskaźników i raportów.
Candice Peacockmenedżer informatycznego centrum obsługi