ITSM — zarządzanie wiedzą

Wiedza to potęga — zarówno dla działu IT, jak i użytkowników

Nowoczesne ITSM

5 sposobów na modernizację twojego działu wsparcia IT.

Przeczytaj raport na temat przyszłości ITSM.

Usprawnione usługi

Przeczytaj, jak radykalnie udało się usprawnić świadczenie usług w QUT

Informacje pod ręką

Im inteligentniejsze narzędzia IT i użytkownicy, tym lepsze wyniki biznesowe

Firma Ivanti umożliwia gromadzenie, analizowanie, przechowywanie oraz udostępnianie wiedzy i informacji zarówno dla serwisdesku IT, jak i dla użytkowników. Automatyczne wyszukiwanie wiedzy ułatwia tworzenie incydentów oraz rozwiązywanie wszystkich znanych wcześniej problemów. Użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie na temat artykułów, a w rozwiązanie wbudowane są kompletne przepływy pracy zatwierdzania artykułów w bazie wiedzy.

Zdobywanie wiedzy nigdy się nie kończy.
Wendell Bobstzastępca wiceprezesa ds. obsługi klienta w zakresie technologii informacyjnych