ITSM — katalog usług

Kupowanie usług nigdy nie było prostsze

Bądź produktywny

Dowiedz się, jak ułatwić użytkownikom dostęp do najważniejszych usług.

Poznaj pięć sposobów modernizowania działania usług informatycznych.

Rozwinięte usługi

Przeczytaj jak QUT dramatycznie zmienia dostawę usług.

Łatwe zgłaszanie wniosków

Odkryj najprostszy sposób dostarczania użytkownikom potrzebnych usług

Ivanti zapewnia pełny wgląd w informacje o wszystkich usługach dla przedsiębiorstwa i daje do nich dostęp niezależnie od tego, czy są to usługi informatyczne, czy nie. Internetowy koszyk opisuje i definiuje wszystkie usługi oraz pozwala użytkownikom zgłaszać o nie wnioski online. Wszystkie wnioski o usługę przechodzą przez indywidualne i konfigurowalne procesy zatwierdzania, które przekształcają wnioski w zatwierdzone i udokumentowane zamówienia.

Możliwość oddzielenia tworzenia formularzy od przepływu pracy jest jedną z tych cech katalogu usług, która wywarła na nas największe wrażenie.
Andrew Reidmenedżer działu IT