Praca w dowolnym miejscu. Bezpieczeństwo w dowolnym miejscu.

Stwórz kompleksową, skalowalną i dostosowaną do potrzeb branży strategię bezpieczeństwa cybernetycznego dostosowaną do wymagań Everywhere Workplace. Pokażemy Ci, jak to zrobić.

Znane miejsce docelowe

Teraz nadszedł czas, aby się tam udać

Wzmocniona postawa bezpieczeństwa. Ciągłe zarządzanie ryzykiem. Zmniejszenie utrudnień. Wiesz, gdzie musisz być. Jak to osiągnąć? To jest wyzwanie.

I tu właśnie przychodzi z pomocą Ivanti. Będziemy z Tobą współpracować na każdym etapie tworzenia kompleksowej, skalowalnej i dostosowanej do potrzeb strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. Takiej, która powstała z myślą o Everywhere Workplace i obejmuje pełne spektrum zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem — od użytkowników i ich urządzeń po sieci, aplikacje i dane.

Zacznij działać na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego

Zajmiemy się Twoim M.A.P.

Wiedza o tym, od czego należy zacząć, to połowa sukcesu. Aby to ułatwić, podzieliliśmy drogę do bezpiecznego środowiska pracy w każdym miejscu na trzy etapy — zarządzanie, automatyzacja i ustalanie priorytetów, w skrócie M.A.P. (Manage, Automate, Prioritize).

Zarządzanie

Stwórz fundamenty.

Należy wiedzieć, co posiadasz i z czym się zmagasz. Uzyskaj wgląd w to, kim są Twoi użytkownicy oraz z jakich urządzeń i aplikacji korzystają, aby lepiej zrozumieć, gdzie znajduje się podatność na ataki. Następnie zarządzaj, skonfiguruj i zabezpiecz to wszystko do ustalonego stanu.

Automatyzacja

Zmniejsz obciążenia.

Uwolnij zasoby, automatyzując powtarzalne, ręczne procesy, takie jak zarządzanie aktywami, wdrażanie urządzeń oraz uruchamianie miejsc pracy i aplikacji. Dodaj rozwiązania samonaprawcze i samoobsługowe, aby jeszcze bardziej ograniczyć potrzebę interwencji działu IT.

Ustalanie priorytetów

Skieruj swoje zasoby na najpilniejsze zagrożenia.

Wyeliminuj zgadywanie i przyjmij strategiczne podejście do ograniczania ryzyka oraz środków zaradczych. Zapewnij działowi IT informacje i możliwości identyfikacji oraz priorytetyzacji podatności na zagrożenia w oparciu o aktywne narażenia na ryzyko, niezawodność i zgodność.

Trzy etapy. Sześć kroków. Jeden kompleksowy program bezpieczeństwa cybernetycznego.

Kompleksowa metoda Ivanti w zakresie cyberbezpieczeństwa jest zgodna z głównymi standardami, takimi jak NIST, CIS i Zero Trust. Sprawia, że zabezpieczenie Everywhere Workplace jest nie tylko możliwe, ale wręcz osiągalne.

Krok 1

Uzyskaj pełną widoczność aktywów

Nie można skutecznie zarządzać i chronić swoich aktywów, jeśli nie są one widoczne. Rozpocznij swoją przygodę z bezpieczeństwem cybernetycznym od zapewnienia pełnej widoczności aktywów w środowisku IT.

Dowiedz się jak to zrobić

Krok 2

Zarządzaj urządzeniami za pomocą jednej platformy

Dzięki uzyskanej widoczności można zarządzać, konfigurować i zabezpieczać każde urządzenie z poziomu jednego prostego interfejsu użytkownika — niezależnie od tego, czy znajduje się on w biurze, w delegacji, czy pracuje w domu.

Dowiedz się jak to zrobić

Krok 3

Zapewnij poziom bezpieczeństwa urządzeń

Uzyskaj aktualny wgląd w każdą poprawkę i związane z nią podatności w punktach końcowych. Następnie automatycznie nadaj priorytety reagowania i usuń podatności na podstawie prawdopodobieństwa naruszenia.

Dowiedz się jak to zrobić

Na zakończenie należy jeszcze bardziej wzmocnić postawę bezpieczeństwa poprzez wdrożenie technologii służącej do ochrony i usuwania zagrożeń charakterystycznych dla urządzeń mobilnych.

Dowiedz się jak to zrobić

Krok 4

Zabezpiecz swoich użytkowników

Wyeliminuj przyczynę 61% przypadków naruszenia danych: Hasła. Postaw na uwierzytelnianie bez hasła, wykorzystując bezpieczne urządzenia mobilne jako środek identyfikacji użytkownika.

Dowiedz się jak to zrobić

Krok 5

Zapewnij bezpieczny dostęp

Aby ograniczyć obszar ataku, należy zastosować podejście Zero Trust Network Access (ZTNA), które tworzy logiczną granicę dostępu do aplikacji opartą na tożsamości i kontekście.

Dowiedz się jak to zrobić

Krok 6

Zarządzaj zgodnością i ryzykiem

Nie należy inwestować w rozwiązania do wykrywania i zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym tylko po to, by polegać na arkuszach kalkulacyjnych przy określaniu polityki i kontroli, ograniczaniu ryzyka i zarządzaniu zgodnością. Nadaj temu wszystkiemu sens i w pełni zoptymalizuj zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym oraz wydatki — dzięki zautomatyzowanemu rozwiązaniu Governance, Risk and Compliance (GRC).

Dowiedz się jak to zrobić

Zabezpieczenie środowiska Everywhere Workplace jeszcze nigdy nie było tak ważne — lub pilne

Nieustannie rozwijające się punkty końcowe.

Punkty podatności na zagrożenia zwielokrotniły się od czasu pojawienia się Everywhere Workplace. Ponieważ 70% specjalistów twierdzi, że wybrałoby pracę zdalną zamiast awansu to nie ma już innego wyjścia.

Zbyt wiele do zabezpieczenia. Za mało środków, aby to zrobić.

Ponad połowa zespołów IT i zespołów ds. bezpieczeństwa twierdzi, że samo porządkowanie i ustalanie priorytetów względem podatności zajmuje im najwięcej czasu. To nie jest przepis na sukces.

Ewoluujące zagrożenia. Większe oddziaływanie.

Zagrożenia stają się coraz częstsze i bardziej wyrafinowane - w ubiegłym roku 59% organizacji padło ofiarą oprogramowania ransomware, a ich średnia wartość wyniosła 4,24 miliona dolarów.

Dzięki Ivanti możemy mieć pewność, że tylko zaufane urządzenia mają dostęp do naszych aplikacji biznesowych i wiemy, że najnowsze konfiguracje zabezpieczeń są zawsze przesyłane do ich urządzeń. Odkąd przenieśliśmy się do chmury i systemu Zero Sign-On, mamy jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa względem naszych aplikacji w chmurze, a zarządzanie nimi jest łatwiejsze i bardziej opłacalne niż kiedykolwiek.

Rozwiązania, dzięki którym to wszystko jest możliwe

Zapoznaj się z rozwiązaniami

Uzyskaj wgląd w swoje aktywa w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania w zakresie ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi

Zarządzaj i dostarczaj optymalne doświadczenia na wszystkich typach urządzeń — wszędzie.

Mobile Threat Defense

Blokuj i eliminuj zagrożenia, których celem są urządzenia mobilne.

Rozwiązania z zakresu inteligentnych poprawek

Szybsze i skuteczniejsze usuwanie podatności.

Rozwiązania z zakresu bezpiecznego dostępu

Uzyskaj dostęp oparty na zasadzie „Zero Trust”, stworzony z myślą o Everywhere Workplace.

Rozwiązania GRC

Kontroluj wydatki związane z ryzykiem i bezpieczeństwem cybernetycznym.