RES Software

Technologia jest dla ludzi

Przewidywalne i dobrze zarządzane działania użytkowników są bardzo ważne dla cyfrowego obszaru roboczego. Aplikacje używane w pracy powinny być dobrze zabezpieczone, ale jednocześnie łatwe do wdrażania, zarządzania i używania. Również zapewnianie dostępu do odpowiednich aplikacji w odpowiednim czasie nie powinno być czasochłonne ani skomplikowane.

RES Software optymalizuje cyfrowy obszar roboczy. Pracownicy mają dostęp do samoobsługi i lepsze zabezpieczenia. Dzięki lepszemu zarządzaniu prawa dostępu do aplikacji i usług IT są lepiej dopasowane do konkretnych osób i wykonywanych przez nie zadań.

Zakupione przez firmę Ivanti w lipcu 2017 r. poprzez Clearlake Capital, RES Software jest znacząco obecne w Europie, szczególnie w krajach Beneluksu. RES Software pomoże firmie Ivanti znacząco rozszerzyć dotychczasowe możliwości o nowe obszary aplikacji, platformy i bazy danych.

Mistrzowie biznesu i IT

Społeczność RES uważa, że narzędzia IT można dopasować do konkretnych celów bez obniżania wydajności. Większa wydajność, lepsze zabezpieczenia i obniżone koszty – te cele można osiągnąć poprawiając jednocześnie doświadczenia użytkowników. Rozwiązania RES wzmacniają pracowników, udostępniając im narzędzia IT na jednej platformie.

Workspace Control
Identity Director

Zostajemy z tobą również po sprzedaży

Nie opowiadamy o naszych technologiach, aby zamilknąć, gdy nasi klienci potrzebują wsparcia.

Nasi technicy i inżynierowie zawsze są gotowi pomóc wykorzystać nasze rozwiązania do zwiększenia produktywności użytkowników końcowych i dostarczania informacji ułatwiających szybkie znajdowanie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rejestruj problemy wymagające wsparcia, korzystając z samoobsługi, kontaktuj się z naszym lokalnym zespołem wsparcia, aby uzyskać bezpośrednią pomoc, współpracuj z ekspertami, wyszukuj artykuły w bazie wiedzy, uczestnicz w forach dyskujsyjnych.

Odsyłacze do pomocnych informacji