(aplikacja oparta na technologii RES)

Ivanti Automation

Elastyczna automatyzacja na potrzeby współczesnych środowisk hybrydowych.
Koniec z ręcznym wykonywaniem zadań
Automatyzacja zwiększa elastyczność i daje wiele innych korzyści.
Dowiedz się więcej
Automatyzacja w działaniu
Dzięki automatyzacji sprawy toczą się same. Zobacz, jak.
Obejrzyj film
Automatyzacja infrastruktury
Połącz produkty Ivanti z łącznikami innych firm.
Obejrzyj Integracje

Działaj szybciej

Przejdź na wyższy poziom wydajności biznesowej

Rutynowe czynności wykonywane ręcznie zajmują zasoby działu IT i serwisdesku, a tym samym nie pozwalają w pełni skupić się na ważniejszych projektach strategicznych. Oparta na technologii RES aplikacja Ivanti Automation upraszcza zarządzanie złożonymi środowiskami hybrydowymi dzięki automatyzacji procesów obsługi infrastruktury, chmury i obszarów roboczych, które są niezbędne do obsługi działalności firmy.

Automatyzacja procesów, zadań i całego środowiska

Uproszczenie zarządzania infrastrukturą pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji.

Oszczędność czasu
Ponad 300 wbudowanych zadań pozwala zautomatyzować rutynowe czynności związane z konfiguracją, obsługą administracyjną i przeprowadzaniem aktualizacji.
Elastyczne i bezpieczne administrowanie
Uproszczenie zarządzania złożonymi środowiskami hybrydowymi za pomocą łatwych do utworzenia elementów runbook.
Większe bezpieczeństwo
Przewidywalne i łatwe do skontrolowania procesy pozwalają ograniczyć ryzyko przez egzekwowanie ustanowionych zasad i niedopuszczanie do popełniania błędów przez człowieka.

Automatyzacja zadań

Tworzenie i wykonywanie zadań oraz zapytań zgodnie ze zdefiniowanymi procesami

Automatyzacja z użyciem elementów runbook

Uporządkowana obsługa złożonych zmian wprowadzanych w wielu systemach

Wykonywanie skryptów PowerShell

Korzystanie z istniejących skryptów, tworzenie z nich skryptów powtarzalnych, możliwych do współużytkowania oraz w pełni zautomatyzowanych

Bloki konstrukcyjne

Eksportowanie modułów i elementów runbook w celu łatwego tworzenia ich kopii zapasowych oraz przenoszenia między środowiskami projektowymi, testowymi i produkcyjnymi

Zaawansowane planowanie

Precyzyjne sterowanie czasem przeprowadzania zmian w infrastrukturze

Integracje

Łączenie z produktami Ivanti oraz coraz większą liczbą zewnętrznych aplikacji korporacyjnych działających w chmurze lub lokalnie, w tym aplikacji ITSM, ITAM, zabezpieczających, wirtualnych, udostępniających zasoby w chmurze oraz działających w architekturze SaaS.

Ścieżki kontroli

Wyświetlanie zarejestrowanej aktywności, umożliwiające dokładne stwierdzenie, kiedy zadania były wykonywane, przez kogo i na czyj wniosek

Obsługa środowiska hybrydowego

Wspólne środowisko automatyzacji można stosować do konwencjonalnej infrastruktury lokalnej oraz publicznych usług chmurowych

Automatyzacja szybko przynosi efekty

Zastąp zajmujące dużo czasu procedury ręczne zautomatyzowanymi procesami przechowywanymi w pojedynczym, łatwym w obsłudze repozytorium. Eliminuj ryzyko wystąpienia błędu i zostawiaj wyraźny ślad ułatwiający kontrolę.