Ivanti Neurons for Facilities

Wyjdź naprzeciw potrzebom działalności biznesowej, automatyzując przepływy pracy i projekty w obiektach dzięki rozwiązaniu Ivanti Neurons for Facilities.

Obsługiwanie Everywhere Workplace

Dowiedz się, jaką wartość ma rozszerzenie zarządzania usługami na całą organizację.

Karta danych technicznych Ivanti Neurons for Facilities

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Ivanti Neurons for Facilities może zmienić sposób funkcjonowania infrastruktury.

Nowoczesne i zautomatyzowane dostarczanie usług dla infrastruktury

Obecnie przedsiębiorstwa potrzebują nowoczesnego stylu zarządzania usługami bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Od infrastruktury zależy nie tylko ciągłość działalności biznesowej, ale także inicjatywy organizacji dotyczące powrotu do pracy. Dzięki rozwiązaniu Ivanti Neurons for Facilities można realizować potrzeby firmy, automatyzując przepływy pracy związane z codziennymi zleceniami, przydzielonymi zadaniami, konserwacją i projektami związanymi z infrastrukturą.

Rozwiązanie Ivanti Service Management okazało się na tyle konfigurowalne, że byliśmy w stanie dostosować je do potrzeb infrastruktury.

Zautomatyzuj pełny proces realizacji zleceń roboczych od momentu zgłoszenia przez użytkownika końcowego po wysyłkę oraz przydzielenie zespołu i pracownika. Rejestrowanie i zarządzanie zleceniami pracowników według lokalizacji — nawet według powierzchni kondygnacji. Rejestrowanie czasu, kosztów i wpływów związanych z wykonaną pracą. Dzięki panelom sterowania opartym na rolach można w czasie rzeczywistym śledzić ilość i status zleceń, a także status lokalizacji.

Przekieruj pracowników do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zapewnij dostęp do zasad i protokołów bez konieczności angażowania do pomocy członków zespołu ds. infrastruktury. Zapewnij pracownikom szybką ścieżkę działania, a jednocześnie spraw, aby rozwiązywanie zbędnych problemów należało do przeszłości.

Zapewnij pracownikom obsługę na żądanie, umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie większości problemów. Gromadzenie cennych informacji o pracownikach na podstawie analizy portalu w celu ulepszenia usług świadczonych w poszczególnych obiektach. Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie zarówno zamówionych, jak i niezamówionych informacji zwrotnych, od wyników ankiet po aktualne tematy i stopień ważności programów.

Wspieraj powrót przedsiębiorstwa do pracy, niezależnie od tego, czy jest to praca zdalna, wykonywana osobiście czy hybrydowa w trybie online. Skutecznie planuj usługi porządkowe, przyjmuj zamówienia na dostawy sprzętu ochrony osobistej, obsługuj rozszerzone rezerwacje miejsca dla pracowników i zarządzaj dostępem do różnych miejsc, budynków i kondygnacji.

Ivanti Neurons for ITSM

Dowiedz się, jak Ivanti Neurons for HR Facilities współdziała z Ivanti Neurons for ITSM.