Smart Device Remote Control(powered by Wavelink)Zdalna ocena i rozwiązywanie problemów pozwalające na szybki powrót pracowników do realizacji zadań.

Dlaczego tego potrzebujesz.

Naprawdę ważne powody posiadania rozwiązania Smart Device Remote Control.

Zarządzaj IT zawsze i wszędzie

Popraw obsługę i wsparcie dla użytkowników końcowych dzięki poprawie wydajności swojego zespołu IT.

POWTARZAJ, ROZWIAZUJ, WZNAWIAJ

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy, dzięki czemu pracownicy szybko wracają do zadań.

Szkoda czasu na przestoje

Za każdym razem, gdy urządzenie przestaje działać, obniża się produktywność, a wraz z nią wynik finansowy. Aby spełnić zobowiązania wobec klienta oraz osiągnąć cele biznesowe, należy jak najszybciej przywrócić urządzenie do działania.

Nasze rozwiązanie Smart Device Remote Control przyspiesza proces diagnozowania i rozwiązywania problemów, dzięki umożliwieniu zespołom pomocy technicznej odtwarzania występujących błędów.

Identyfikowanie i diagnozowanie problemów oraz dostarczanie rozwiązań.

Bez względu na charakter problemu (sprzęt, oprogramowanie, komunikacja itp.) należy jak najszybciej określić przyczynę przerwy w pracy. Nasze rozwiązanie Smart Device Remote Control umożliwia wyświetlanie ustawień, odtwarzanie błędów i rozwiązywanie problemów.

Raportowanie problemów na bieżąco

Bezpośrednie badanie problemów zgłaszanych przez użytkowników

Ograniczenie do minimum sytuacji niemożności zidentyfikowania błędu

Testowanie rozwiązania i weryfikowanie konfiguracji przed niepotrzebnym wysłaniem urządzenia do serwisu

Obsługa najnowszych urządzeń

Nasze rozwiązanie do zdalnego sterowania urządzeniami zostało zaprojektowane dla systemu Android w wersji 4.4 (KitKat) i nowszych, dlatego jest idealnym wyborem w przypadku najnowszych urządzeń przenośnych

Produktywność nie może cierpieć z powodu przestojów

Oprogramowanie Smart Device Remote Control pozwala zespołom pomocy technicznej na szybką ocenę i rozwiązywanie problemów, dzięki czemu pracownicy mogą wracać do zadań przynoszących korzyści przedsiębiorstwu.