Mów i zadbaj, by Cię słyszano

Ivanti Voice Automation

Udoskonalone środowisko obsługi zgłoszeń telefonicznych
Większa produktywność agentów
Skoncentruj się na tym, co najistotniejsze.
Przeczytaj arkusz danych
Zwiększ efektywność
Zobacz, jak obsłużyć dużą liczbę zgłoszeń.
Obejrzyj film
Modernizacja zarządzania usługami informatycznymi
Poznaj pięć sposobów aktualizowania działania usług informatycznych.
Przeczytaj raport

Inteligentne podejście

Więcej rozwiązanych problemów już podczas pierwszego zgłoszenia

System Ivanti Service Manager umożliwia integrację istniejącej infrastruktury telefonicznej ze środowiskiem centrum obsługi informatycznej, zapewniając inteligentne kierowanie połączeń, zintegrowany system odpowiedzi głosowych, głosową samoobsługę, okna ekranowe i funkcje zarządzania połączeniami.

Wyposażenie zespołu ds. usług informatycznych w zautomatyzowane funkcje głosowe pozwala zwiększyć zadowolenie klientów dzięki poprawie wskaźników rozwiązywania problemów już przy pierwszym zgłoszeniu oraz dzięki lepszej obsłudze połączeń.

Rozszerz centrum zgłoszeń o funkcje automatyzacji i samoobsługi

Zintegrowana obsługa funkcji głosowych znacząco usprawnia działanie serwisdesku. Dzięki oprogramowaniu Ivanti Voice agenci mogą szybciej rozwiązywać problemy, a osoby je zgłaszające spędzają mniej czasu na rozmowie telefonicznej.

Poznaj osoby dzwoniące

Witaj osoby dzwoniące, zadając im pytania pozwalające na inteligentne przekierowanie połączenia do właściwego agenta, który jednocześnie uzyska informacje ułatwiające rozwiązanie problemów.

Gotowe do wykorzystania

Połącz oprogramowanie Ivanti Service Manager z systemem telefonicznym, aby uzyskać w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania usługami obsługujące funkcje głosowe.

Większe zadowolenie osoby dzwoniącej

Zobacz, jak w niezależnym okręgu szkolnym Denton zwiększono wskaźniki rozwiązywania problemów przy pierwszym zgłoszeniu.

Zintegrowane odpowiedzi głosowe

Rozszerz zautomatyzowane przepływy pracy o obsługę zgłoszeń telefonicznych.

Samoobsługa głosowa

Pozwól osobom zgłaszającym sprawdzać stan, tworzyć incydenty lub zgłaszać wnioski, na przykład o zresetowanie hasła.

Okna ekranowe

Oszczędzaj czas dzięki automatycznym oknom ekranowym zawierającym dane kontaktowe i istotne informacje o incydencie.

Gotowe do integracji

Połącz system telefoniczny ze standardowymi magistralami SIP.

Kierowanie na podstawie umiejętności

Kieruj zgłoszenia do odpowiednich zasobów już za pierwszym razem.

Obsługa połączeń priorytetowych

Rozpoznawaj połączenia priorytetowe i natychmiast kieruj osoby dzwoniące do właściwych opiekunów klientów.

Zarządzanie jakością

Podnieś wydajność agentów dzięki obsłudze nasłuchiwania, szeptu i konferencji.

Zarządzanie kolejką

Zarządzaj wszystkimi zgłoszeniami, wnioskami i incydentami dowolnego typu za pomocą jednej kolejki.

Doskonała obsługa każdego zgłoszenia

Zobacz, jak innym udało się usprawnić obsługę klientów i pracę analityków dzięki rozszerzeniu procesów zarządzania usługami o obsługę funkcji telefonicznych.