Ivanti Voice AutomationMów i zadbaj, by Cię słyszanoUdoskonalone środowisko obsługi zgłoszeń telefonicznych

Większa produktywność agentów

Skoncentruj się na tym, co najistotniejsze.

Zwiększ efektywność

Zobacz, jak obsłużyć dużą liczbę zgłoszeń.

Modernizacja zarządzania usługami informatycznymi

Poznaj pięć sposobów aktualizowania działania usług informatycznych.

Inteligentne podejście

Więcej rozwiązanych problemów już podczas pierwszego zgłoszenia

System Ivanti Service Manager umożliwia integrację istniejącej infrastruktury telefonicznej ze środowiskiem centrum obsługi informatycznej, zapewniając inteligentne kierowanie połączeń, zintegrowany system odpowiedzi głosowych, głosową samoobsługę, okna ekranowe i funkcje zarządzania połączeniami.

Wyposażenie zespołu ds. usług informatycznych w zautomatyzowane funkcje głosowe pozwala zwiększyć zadowolenie klientów dzięki poprawie wskaźników rozwiązywania problemów już przy pierwszym zgłoszeniu oraz dzięki lepszej obsłudze połączeń.

Chcemy też zintegrować nasz system z systemem telefonicznym, żeby możliwe było przyjmowanie zgłoszeń poza normalnymi godzinami pracy.
Jan WindelsProject Manager

Rozszerz centrum zgłoszeń o funkcje automatyzacji i samoobsługi

Zintegrowana obsługa funkcji głosowych znacząco usprawnia działanie serwisdesku. Dzięki oprogramowaniu Ivanti Voice agenci mogą szybciej rozwiązywać problemy, a osoby je zgłaszające spędzają mniej czasu na rozmowie telefonicznej.

Poznaj osoby dzwoniące

Witaj osoby dzwoniące, zadając im pytania pozwalające na inteligentne przekierowanie połączenia do właściwego agenta, który jednocześnie uzyska informacje ułatwiające rozwiązanie problemów.

Gotowe do wykorzystania

Połącz oprogramowanie Ivanti Service Manager z systemem telefonicznym, aby uzyskać w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania usługami obsługujące funkcje głosowe.

Większe zadowolenie osoby dzwoniącej

Zobacz, jak w niezależnym okręgu szkolnym Denton zwiększono wskaźniki rozwiązywania problemów przy pierwszym zgłoszeniu.

Doskonała obsługa każdego zgłoszenia

Zobacz, jak innym udało się usprawnić obsługę klientów i pracę analityków dzięki rozszerzeniu procesów zarządzania usługami o obsługę funkcji telefonicznych.