POTRZEBUJĘ...wprowadzanie systemu kontroli aplikacji dla urządzeń końcowych

KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA

Kontrola dostępu do aplikacji.

Wymuszanie tworzenia białej listy aplikacji.

INTERESUJĄCE LICZBY

Zabezpieczanie pulpitów.

Chroń swoje aplikacje

Zabezpieczanie aplikacji

Aby zapewnić maksymalną ochronę danych i newralgicznych zasobów informatycznych przedsiębiorstwa, należy zapobiegać użyciu nieznanego, nieautoryzowanego i potencjalnie niebezpiecznego oprogramowania w organizacji. Niestety tradycyjne metody kontroli aplikacji są często trudne w zarządzaniu i uciążliwe dla użytkowników. Jaki jest zatem najlepszy sposób ochrony środowiska informatycznego przed szkodliwym oprogramowaniem, który nie przeszkadza użytkownikom w wykonywaniu ich zadań?

Kontrola aplikacji bez zakłóceń

Egzekwowanie prostych zasad bezpieczeństwa w celu obrony przed programami typu ransomware, złośliwym oprogramowaniem i innymi szkodliwymi plikami wykonywalnymi przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów administracyjnych.

Śledzenie wszystkich zmian
Szczegółowe raporty na temat zmian i egzekwowania zasad kontroli aplikacji, poziomów zgodności z wymogami prawa, zachowań użytkowników, stanu poprawek i nie tylko.
Automatyczna obsługa sytuacji wyjątkowych
Możliwość bezpiecznego dostępu do aplikacji i ich uruchamiania przez użytkowników.
Prosta obsługa
Kontrola łatwiejsza w zarządzaniu niż tradycyjne, tworzone ręcznie czarne i białe listy.
Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami
Blokowanie nieautoryzowanych plików wykonywalnych, którym udało się ominąć graniczne zabezpieczenia.
Informacje o użytkownikach poszczególnych aplikacji
Wgląd w informacje o użyciu aplikacji oraz precyzowanie zasad dostępu w celu ułatwienia kontroli licencji.
Informacje o posiadanych aplikacjach
Znajomość aplikacji działających we wszystkich punktach końcowych — zarówno autoryzowanych, jak i nieautoryzowanych.

Jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti?

Rozwiązania firmy Ivanti dają pełną kontrolę nad całym oprogramowaniem w punktach końcowych bez spowalniania tempa realizacji działań biznesowych. Gwarantują, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do autoryzowanych i zaufanych aplikacji, zapewniają obronę przed złośliwym oprogramowaniem i umożliwiają zarządzanie wyjątkami od zasad, prawie nie zakłócając pracy użytkowników.

Application Control
Ograniczanie zagrożeń nie wymaga ręcznego zarządzania białymi i czarnymi listami ani nie krępuje produktywności użytkowników.

Bezpieczeństwo aplikacji to bezpieczeństwo użytkowników

Szczegółowe zarządzanie zatwierdzonym oprogramowaniem i pełna kontrola dostępu użytkowników do autoryzowanych aplikacji.

Samoobsługa użytkowników

Możliwość instalowania i uruchamiania przez zaufanych użytkowników określonych aplikacji, z zachowaniem pełnej kontroli nad tym procesem i bez interwencji działu IT.

Precyzyjne zarządzanie autoryzowanym dostępem

Ustanowienie własności aplikacji zaufanych oraz precyzyjna kontrola dostępu do każdej z nich.

Blokowanie szkodliwych aplikacji

Identyfikowanie nieautoryzowanego oprogramowania i zapobieganie jego uruchamianiu.

Dokładna kontrola

Egzekwowanie bardzo szczegółowych korporacyjnych zasad bezpieczeństwa. Możliwość precyzowania tych zasad dzięki informacjom z obszernych dzienników zdarzeń.

Rozwiązanie firmy Ivanti do zarządzania aplikacjami w punktach końcowych

Dowiedz się więcej