POTRZEBUJĘ...zarządzać zgodnością poprawek systemu operacyjnego i aplikacji innych firm.

MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO

Poznaj 10 powodów, by zmodernizować środowisko informatyczne, i 10 sposobów, jak to osiągnąć.

Poprawki oprogramowania to jak pasy bezpieczeństwa — użytkownicy, którzy z nich nie korzystają, w krytycznej sytuacji mają dużo mniejsze szanse.

NIE ZADOWALAJ SIĘ DRUGIM MIEJSCEM

Wykorzystaj zalety nagradzanego rozwiązania, które wyznacza branżowe trendy.

INSTALOWANIE POPRAWEK SYSTEMU OPERACYJNEGO

Podczas ataku nie zapominaj o obronie

Teraz, gdy naruszenia bezpieczeństwa są normą, trwa wyścig we wdrażaniu skutecznych zasad zabezpieczeń i w zapewnieniu zgodności w zakresie poprawek. Rosnąca liczba słabych punktów w aplikacjach innych firm sprawia, że zasady te obejmują również rozwiązania do instalowania krytycznych aktualizacji zabezpieczeń nie tylko produktów firmy Microsoft.

Jednak niezależnie od tego, czy komputery znajdują się za zaporą, czy w zdalnej lokalizacji, są fizyczne czy wirtualne, terminowe, skuteczne oraz tanie instalowanie poprawek w newralgicznych systemach operacyjnych i aplikacjach jest trudnym wyzwaniem.  

Koniecznie trzeba nadążać za nieustającym strumieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz dbać o instalowanie aktualnych poprawek.

Sprawdzone i cieszące się uznaniem w branży rozwiązanie do zarządzania poprawkami umożliwia instalowanie na bieżąco najnowszych poprawek do wszystkich systemów, systemów operacyjnych i aplikacji innych firm.

Spełnianie wymogów zgodności w zakresie poprawek
Łatwa weryfikacja aktualności poprawek w całym przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w organizacji.
Scentralizowana kontrola
Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania za pomocą pojedynczego interfejsu.
Obsługa wirtualizacji
Instalowanie poprawek na maszynach wirtualnych działających w trybie online i offline, a nawet w hypervisorach.
Większy zwrot z inwestycji w oprogramowanie SCCM
Korzystasz już z oprogramowania SCCM? Zmaksymalizuj zwrot z tej inwestycji, ograniczając jednocześnie zagrożenia związane z aplikacjami innych firm.
Rozproszone i zdalne instalowanie poprawek
Instalowanie poprawek na wszystkich urządzeniach znajdujących się w dowolnym miejscu, bez względu na to, czy są za zaporą, w terenie, w odległej siedzibie, a nawet wtedy, gdy są w trybie uśpienia.
Poprawki do aplikacji innych firm
Instalowanie poprawek najbardziej zagrożonych aplikacji, w tym Acrobat Flash, Java i wielu przeglądarek internetowych.
Obsługa platform heterogenicznych
Uproszczenie procesu instalowania poprawek dla wielu systemów operacyjnych.
Automatyzacja instalowania poprawek
Dostarczanie gruntownie przetestowanych poprawek na tysiące komputerów w ciągu kilku minut prawie bez wpływu na obciążenie sieci.

Jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti?

Największym zagrożeniem dla sieci są jej użytkownicy, ale ich niestety nie można usunąć. Można jednak eliminować luki w zabezpieczeniach, którymi napastnicy wdzierają się do komputerów użytkowników i docierają tą drogą do newralgicznych danych, jak również zadbać o zgodność w zakresie poprawek. Możemy pomóc w instalowaniu poprawek dla najważniejszych klienckich systemów operacyjnych i aplikacji. Nasze rozwiązania usprawniają i ułatwiają obsługę poprawek dla klientów, rozszerzają oprogramowanie Microsoft SCCM oraz oferują kompleksowe zarządzanie poprawkami dla serwerów. Są przy tym łatwe do zainstalowania i skonfigurowania. Pozwalają na proste i skuteczne instalowanie poprawek w całym przedsiębiorstwie.

Patch for Linux, UNIX, Mac
Prostsza obsługa poprawek w środowisku heterogenicznym.
Patch for SCCM
Łatwe instalowanie poprawek dla aplikacji innych firm z poziomu konsoli oprogramowania SCCM.
Instalowanie poprawek na fizycznych i wirtualnych serwerach Windows, stacjach roboczych z systemem Windows oraz w aplikacjach innych firm.
Patch for Endpoint Manager
Zabezpieczanie zasobów i zarządzanie nimi na jednej konsoli za pomocą dodatku do menedżera punktów końcowych.

Rozwiązania do instalowania poprawek w każdym środowisku

Produkty Ivanti zapewniają ochronę niezależnie od rodzaju używanych klientów, serwerów i oprogramowania.

Tablice wskaźników i raporty oparte na rolach

Im więcej istnieje regulacji prawnych i przepisów, których musi przestrzegać organizacja, tym ważniejsza staje się potrzeba pełnego zabezpieczenia systemów. Dzięki skonsolidowanym i szczegółowym informacjom na temat stanu bezpieczeństwa można skoncentrować się na najważniejszych zagadnieniach, sprawnie podejmować właściwe działania i demonstrować spełnianie wymogów zgodności.  

Zaawansowane rozwiązania dla centrów danych

Instalowanie poprawek, wykrywanie oraz inwentaryzowanie maszyn wirtualnych w trybie online i offline. Aktualizowanie szablonów i obrazów przed ich przejściem do trybu online. Możliwe jest nawet instalowanie poprawek dla hypervisora.
 

Wtyczka do oprogramowania SCCM umożliwiająca obsługę poprawek dla aplikacji innych firm

Wtyczka Patch for SCCM eliminuje konieczność ręcznego wykonywania wielu czynności, które są niezbędne w przypadku definiowania poprawek dla aplikacji innych firm w oprogramowaniu SCCM. Interfejs wtyczki umożliwia użycie tego samego procesu i infrastruktury, które są już wbudowane w oprogramowanie System Center.

Zintegrowane zarządzanie poprawkami i systemami

Dzięki uzupełnieniu systemu Ivanti Management Suite komponentem Patch for Endpoints możliwe jest kontrolowanie zgodności w zakresie poprawek i sterowanie procesem zarządzania systemami z poziomu pojedynczego interfejsu.

Zautomatyzowane wdrażanie poprawek dla systemów operacyjnych i aplikacji innych firm

Nasze rozwiązania upraszczają zarządzanie poprawkami w organizacji. Obsługują cały proces, począwszy od wykrywania i oceny poprawek, a na dostarczaniu w pełni przetestowanych aktualizacji oprogramowania pochodzącego od wielu dostawców skończywszy — nawet w przypadku zdalnych i mobilnych punktów końcowych. Istnieje możliwość aktualizowania nawet trudnych zazwyczaj aplikacji, takich jak Java.

Dokładne, wstępnie przetestowane dane dotyczące poprawek

Zanim poprawki trafią do użytkowników, nasi inżynierowie przeprowadzają bardzo gruntowne ich testowanie, by zapewnić ich zgodność z obowiązującymi wymogami. Wykorzystujemy całe nasze wieloletnie doświadczenie, by użytkownicy mogli szybko instalować poprawki dla aplikacji innych firm.  

Zarządzanie poprawkami od firmy Ivanti

Dowiedz się więcej