Potrzebuję...

przeprowadzić migrację użytkowników do systemu Windows 10.

Zadowolony klient
Niezależny okręg szkolny Cypress Fairbanks
Przeczytaj Historię
Zobacz, jak to działa
3-minutowe seminarium prezentujące Demo
Obejrzyj Wideo
Biała Księga
Windows 10 – bądź na bieżąco
Pobierz Białą Księgę

Migracja do systemu Windows 10

Szybka migracja tysięcy komputerów

Spójrzmy na czołową firmę specjalizującą się w opiece medycznej, która przeprowadziła migrację 19 000 komputerów do nowego systemu operacyjnego Windows. Albo na duży system szkolny, w którym przeprowadzono migrację 40 000 komputerów rozmieszczonych w ponad 100 szkołach.

Każda z tych organizacji musiała przypisać do odpowiednich użytkowników i komputerów oraz zaktualizować dziesiątki aplikacji i sterowników, a potem przywrócić dane i ustawienia poszczególnych użytkowników. Organizacja zajmująca się opieką zdrowotną zmieściła się w budżecie. A system szkolny? Projekt zakończył się tydzień przed bardzo napiętym terminem.

Oszczędność czasu i pieniędzy podczas wszystkich przyszłych migracji

Czas między poważnymi migracjami systemu operacyjnego to już nie od trzech do pięciu lat. Coraz krótszy cykl wydawania przez Microsoft nowych wersji oprogramowania zmusza działy IT do równoległej obsługi kilku wersji systemu Windows i do pracy w stanie permanentnej migracji.

Uproszczenie obrazów
Środowisko pracy wynika z systemu operacyjnego, dlatego nie trzeba tworzyć tak wielu obrazów. Oprogramowanie układa wszystkie klocki na właściwe miejsca automatycznie.
Szablony pozwalające oszczędzić czas
Nowe i istniejące urządzenia można udostępniać za pomocą szablonów, które pozwalają znacząco uprościć procedury konfiguracji.W procesie przygotowania użytkowników do pracy pojawia się mniejsza liczba incydentów.
Profile użytkowników i personalizacja
Istotne jest zachowanie środowiska pracy każdego użytkownika. Profile, ustawienia i pliki użytkowników można wyodrębniać i płynnie przenosić między wersjami systemu Windows.
Doskonalenie procesów nieustannego udostępniania
Migracja umożliwia doskonalenie procesów udostępniania, instalowania poprawek i zarządzania zgodnością oprogramowania z licencjami.
Bezobsługowe dostarczanie nowych komputerów
Możliwe jest utworzenie systemu, w którym obraz i profile użytkowników są stosowane do urządzeń docierających bezpośrednio od sprzedawców.
Zachowanie standardów bezpieczeństwa
Migracja urządzeń do najnowszej wersji systemu Windows bez ich deszyfrowania. Podczas aktualizacji uzyskuje się kontrolę nad zarządzaniem uprawnieniami.
Opcje planowania migracji
Użytkownicy stawiają mniejszy opór migracji, gdy sami mogą wybrać moment aktualizacji. Teraz wystarczy, że klikną, kiedy są gotowi.
Obserwacja postępu migracji
Postęp migracji można obserwować w czasie rzeczywistym. Pozwala to informować kierownictwo o planowej realizacji kolejnych etapów.

Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie migracji komputerów stacjonarnych

Migracja systemów operacyjnych Windows nie oznacza rozwiązania pojedynczego problemu. Możemy pomóc w ciągłym doskonaleniu procesów zarządzania systemem Windows i jego aktualizowania. Rozwiązania firmy Ivanti pozwalają zautomatyzować cały proces migracji i udostępniania. Doskonałym przykładem jest przedstawiony wcześniej system szkolny. Dział IT odpowiedzialny za ten system może z łatwością tworzyć obrazy setek urządzeń dziennie — to ponad 2000 komputerów tygodniowo. Zamiast instalować i konfigurować aplikacje dział IT zajmuje się tym, aby nie pojawiały się przerwy w działalności, gdy użytkownicy przechodzą na jeszcze bardziej wydajny system operacyjny.

Endpoint Manager
Sprawdzone i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi.
Environment Manager
Profile na żądanie, personalizacja i zasady zależne od kontekstu.
File Director
Uproszczenie procesu migracji do systemu Windows 10 i usługi Office 365 oraz zapewnienie dostępu do plików z dowolnego miejsca.

Migracje systemu operacyjnego nie powinny być przyczyną podwyższonego ciśnienia

Poznaj najważniejsze funkcje zautomatyzowanego procesu ciągłych migracji systemu operacyjnego Windows. 

Dowiedz się więcej o szybkiej i łatwej migracji profili użytkowników systemu Windows.

Proste udostępnianie systemów operacyjnych

Nowe i istniejące urządzenia można wyposażać za pomocą szablonów udostępniania. Pozwala to uprościć procedury konfiguracji komputerów i zwiększyć wydajność działów IT. Dzięki możliwości pobierania sterowników urządzeń na podstawie typu komputera lub urządzenia przygotowanie stanowiska pracy dla użytkownika przysparza coraz mniej problemów.

Tworzenie obrazów niezależnych od sprzętu

Nie ma potrzeby tworzenia wielu obrazów w celu przeprowadzenia migracji rozmaitych modeli komputerów pochodzących od różnych producentów. Można użyć prostszego, standardowego obrazu, a kwestię dobrania sterowników, aplikacji i profili konkretnych użytkowników pozostawić oprogramowaniu.

Pozyskiwanie i centralne przechowywanie profili użytkowników

Profil użytkownika można automatycznie pozyskać z istniejących komputerów stacjonarnych, zapisać w centralnym repozytorium, a następnie wykorzystać, gdy zajdzie taka potrzeba. Profil użytkownika można wykorzystać podczas migracji na konkretne urządzenie lub jako część profilu mobilnego używanego na dowolnym komputerze działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Migracja danych między urządzeniami

Użytkownicy zapisują swoje pliki i dane w różnych miejscach — na dyskach komputerów, w udziałach sieciowych, na kartach pamięci i w chmurze. To rozwiązanie gromadzi wszystkie dane użytkownika i zapisuje je w centralnym repozytorium, a następnie udostępnia jako część nowego, nowoczesnego pulpitu użytkownika na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu.

Przygotowanie aplikacji dla systemu Windows 10

Dzięki uniezależnieniu ustawień aplikacji od ich pakietu można ograniczyć czas i koszty związane z dostosowywaniem. W zależności od docelowego systemu operacyjnego można automatyzować konfiguracje aplikacji i podwyższać uprawnienia użytkownika na potrzeby instalacji. Wszystkie licencje można śledzić od momentu pierwotnej instalacji.

Szybkie migracje

Migrację większości komputerów można przeprowadzić szybciej niż migracje równoległe. Większość kompletnych migracji obejmujących personalizację użytkownika można przeprowadzić w czasie krótszym od półgodzinnej przerwy na lunch.