Potrzebuję...

w sposób ekonomiczny udostępniać aplikacje użytkownikom.

Arkusz danych
Automatyzacja wdrażania oprogramowania z użyciem systemu Management Suite
Pobierz
Nowy przewodnik Gartnera
Przewodnik rynkowy Gartnera — narzędzia do zarządzania klientami
Przeczytaj Raport
Zarządzaj aplikacjami
Zwiększ bezpieczeństwo punktów końcowych i zmniejsz obciążenie działu IT.
Pobierz

Dostarcz aplikacje IT

Przyszedł czas na automatyzację wdrażania oprogramowania

Nie jest żadną przesadą twierdzenie, że wiele działów IT nadal ręcznie instaluje nowe aplikacje, aktualizuje istniejące i instaluje do nich poprawki. A niektóre nawet zdają się w tej kwestii na użytkowników. Taki proces pochłania dużo czasu i jest podatny na błędy ludzkie. Niektóre komputery można całkiem przeoczyć, a na innych zapomnieć o zainstalowaniu wszystkich najnowszych poprawek.

Jeśli instalowaniem aplikacji zajmuje się kilku pracowników, oznacza to zwykle różne konfiguracje, czego konsekwencją może być efekt domina. Później rozwiązywanie problemów występujących na tych komputerach może zająć znacznie więcej czasu, ponieważ nie można zakładać, że mają takie same ustawienia. Zobacz, jak my to robimy.

Tworzenie pakietów aplikacji i łączne ich wdrażanie w dowolnym miejscu

Jak w dzisiejszych czasach jakakolwiek organizacja może sobie poradzić bez zautomatyzowanego narzędzia do zarządzania? Dzięki rozwiązaniom Ivanti możliwe jest przyspieszenie wdrażania oprogramowania i udostępniania go użytkownikom.

Automatyzacja projektów wdrażania oprogramowania
Stosowanie szybszych metod testowania i wdrażania. Wyeliminowanie projektów etapowego dostarczania oprogramowania.
Dystrybucja na wiele platform w ciągu minut
Możliwość wdrażania oprogramowania w dowolnie wybranym czasie na tysiącach komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych bez zajmowania cennego pasma sieci firmowej.
Wygoda sklepu z aplikacjami
Dostarczanie oprogramowania z użyciem nowoczesnego interfejsu samoobsługowego.
Kontrola nad bezpieczeństwem oprogramowania
Skuteczne zarządzanie uprawnieniami przyznawanymi użytkownikom pozwala zachować pełną kontrolę nad aplikacjami od chwili ich zainstalowania.
Śledzenie licencji i odzyskiwanie nieużywanych
Znając wykorzystanie oprogramowania, można wycofać nieużywane i przydzielić je ponownie innemu użytkownikowi. Pozwala to uzyskać szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie.

Klienci na całym świecie chcą korzystać z rozwiązań firmy Ivanti

Projekty migracji i wdrażania oprogramowania trwają zbyt długo. Ale jest też dobra wiadomość. Dzięki wielokrotnie nagradzanemu oprogramowaniu do zarządzania klientami firmy Ivanti dystrybucja oprogramowania na wiele platform urządzeń zajmuje tylko kilka minut przy minimalnym wykorzystaniu infrastruktury i niewielkim ruchu sieciowym. Rozwiązania firmy Ivanti udostępniają działania przyspieszające realizację projektów dystrybucji oprogramowania. Każda faza wdrażania jest zautomatyzowana i łatwiejsza do śledzenia. Jeśli procesy są bardziej powtarzalne, powodzenie realizacji może być bardziej przewidywalne.  

Endpoint Manager
Application Control

Sprawdzone możliwości

Technologie zarządzania aplikacjami firmy Ivanti wyróżniają się tym, jak ułatwiają modernizację środowiska informatycznego, by dopasować je do potrzeb użytkowników.  

Wieloetapowe projekty wdrażania

Nowe systemy operacyjne i procesy związane z bezpieczeństwem wymagają szybszych metod pilotażu i wdrażania oprogramowania. Narzędzia firmy Ivanti do wdrażania oprogramowania eliminują potrzebę etapowego dostarczania programów do coraz większych grup użytkowników i pozwalają uprościć interakcje z procesami kontroli zmian.

Śledzenie postępów wdrażania

Postęp wdrażania można obserwować na każdym etapie przy użyciu wbudowanych wykresów Gantta. Aktualne informacje na temat każdego projektu są w sposób zautomatyzowany udostępniane interesariuszom. Jest to doskonałe rozwiązanie do obsługi procesów aktualizacji i instalowania poprawek oprogramowania, które można stosować w systemach operacyjnych nowej generacji, takich jak Windows 10 i Mac OS X.

Obszar roboczy użytkownika końcowego

Aplikacje można dostarczać dla grup użytkowników za pomocą obszaru roboczego użytkownika końcowego lub firmowego katalogu usług. Ułatwia to zmniejszenie liczby incydentów rejestrowanych przez serwisdesk, pozwala użytkownikom na samodzielne inicjowanie instalacji zatwierdzonego oprogramowania i przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki szczegółowym danym historycznym.

Opatentowane technologie dystrybucji

Opatentowane korporacyjne technologie dystrybucji umożliwiają rozprowadzanie dużych pakietów przy minimalnym wykorzystaniu pasma i bez potrzeby użycia dedykowanego sprzętu czy rekonfigurowania routera. Na przykład dzięki możliwości dostępu do pakietów, które zostały już dostarczone do podsieci, możliwa jest dystrybucja pakietu do 10 000 użytkowników w czasie od 10 do 20 minut. Niestandardowe konfiguracje upraszczają sterowanie przepustowością.

Kierowanie do określonych użytkowników i na wiele platform

W jednej operacji można tworzyć pakiety zawierające wymagania wstępne oraz kilka aplikacji. Możliwe jest określanie kolejności, w jakiej wdrażane są poszczególne aplikacje.   Pakiety można wdrażać w dowolnym miejscu. Po określeniu użytkowników docelowych inteligentny proces dystrybucji dostarczy oprogramowanie w ciągu kilku minut na właściwe urządzenia. Tworzone pakiety można wdrażać na platformach Windows, Mac, iOS, Android i Linux.

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie oraz ich odzyskiwanie

Oprogramowanie można śledzić od momentu jego zainstalowania. Chcąc uzupełnić pulę licencji, można ustawić opcję odzyskiwania zasobów oprogramowania, które nie było używane przez określony przez dział IT przedział czasu. Można również wykluczyć niektórych użytkowników z procesu odzyskiwania licencji.