Potrzebuję...

odebrać uprawnienia administracyjne użytkownikom, nie wywołując ich sprzeciwu.

Kto nie lubi oszczędzać pieniędzy?
Niższe koszty licencjonowania. Lepsze spełnianie wymogów zgodności.
Krótki Opis Rozwiązania Do Kontroli Dostępu Do Aplikacji Na Poszczególnych Urządzeniach
Personalizacja dostarczania aplikacji
Spójne środowisko na wielu urządzeniach.
Krótki Opis Rozwiązania Do Personalizacji Dostarczania Aplikacji
Krótki opis rozwiązania
Kontrola dostępu do aplikacji.
Krótki Opis Rozwiązania Do Kontroli Dostępu Do Aplikacji

Kontroluj uprawnienia Administratora

Problem z uprawnieniami administracyjnymi

Zalew złośliwego oprogramowania i programów typu ransomware spowodował, że nawet organizacje działające w branżach, które podlegają regulacji tylko w niewielkim stopniu, odbierają uprawnienia administratora wszystkim swoim użytkownikom. Blokowanie komputerów zmniejsza co prawda zagrożenia, ale jednocześnie znacząco ogranicza możliwości użytkowników końcowych. Użytkownicy narzekający na jakość środowiska pracy są mniej wydajni i częściej zgłaszają się do helpdesku. Ich reakcją na blokowanie systemów może być poszukiwanie rozwiązań w „szarej strefie informatyki”, czego konsekwencją są nowe zagrożenia bezpieczeństwa.

„O co chodzi z tym odbieraniem uprawnień administracyjnych?”

W przypadku użytkowników mających dostęp tylko do tych funkcji i aplikacji, których potrzebują do wykonywania swoich zadań, odebranie uprawnień administratora nie stanowi żadnego problemu. Mogą tego nawet nie zauważyć.

Kiedy blokada nie blokuje?
Obsługa sytuacji wyjątkowych z użyciem narzędzi samoobsługowych, które pozwalają użytkownikom na podnoszenie własnych uprawnień, ale są wyposażone we wbudowane mechanizmy ochrony i kontroli.
Ufaj, ale sprawdzaj
Oddzielanie gotowych do użycia informacji o punktach końcowych od nieistotnych danych, śledzenie kluczowych wskaźników wydajności oraz identyfikowanie podejrzanych zachowań.
Bezbolesna alternatywa dla białych list
Koniec z tworzeniem i obsługą list. Zamiast tego można skoncentrować się na tym, kto może dostarczać aplikacje użytkownikom.
Szczegółowe informacje o zgodności
Obserwowanie tendencji w korzystaniu z systemów operacyjnych i aplikacji oraz punktów końcowych niespełniających wymogów zgodności w środowisku.
Blokowanie niezaufanych treści
Coś, co nie działa, nie może zaatakować punktów końcowych.
Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa zależnie od kontekstu
Zagrożenia są różne w zależności od kontekstu, w jakim funkcjonuje użytkownik końcowy. Politykę bezpieczeństwa trzeba do tego dostosować.
Personalizacja
Środowisko dokładnie dostosowane do konkretnych potrzeb sprawi, że użytkownik nigdy nie będzie czuł się skrępowany.

Jak może w tym pomóc oprogramowanie firmy Ivanti?

Rozwiązania firmy Ivanti umożliwiają działowi IT odbieranie uprawnień administracyjnych, ochronę punktów końcowych, zgłaszanie groźnych zachowań oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawa bez ograniczania środowiska użytkownika. Użytkownicy, którzy mają dostęp do aplikacji, środowiska i uprawnień niezbędnych do wykonywania swoich zadań, nie mają poczucia ograniczenia.

Application Control
Kontrola punktów końcowych zmniejsza zagrożenie bezpieczeństwa, nie ograniczając środowiska użytkowników. Jest to możliwe dzięki funkcjom zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz zasadami, a także mechanizmom zapobiegającym nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu.
Environment Manager
Personalizacja na żądanie oraz szczegółowe i kontekstowe sterowanie zasadami pozwalają na optymalizację środowiska użytkowników końcowych i ochronę punktów końcowych.

Udostępnianie użytkownikom wymaganych narzędzi przy zapewnieniu ochrony punktów końcowych

Użytkownicy oczekują, że kontrola uprawnień administracyjnych nie będzie ograniczać ich wydajności.

Zasada minimalnych uprawnień

Stosowanie szczegółowych poziomów uprawnień użytkowników bez negatywnego wpływu na ich środowisko pracy. Możliwość opcjonalnego podwyższania uprawnień zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej algorytmami oraz przechwytywania danych dotyczących punktów końcowych, które są wymagane do analizy dopasowania zasad do rzeczywistych potrzeb biznesowych.

Kontrola aplikacji z możliwością zarządzania

Eliminowanie zagrożeń bez konieczności ręcznego zarządzania obszernymi białymi i czarnymi listami oraz bez ograniczania produktywności użytkowników. Technologia Trusted Ownership™ pozwala na uruchamianie wyłącznie aplikacji autoryzowanych przez zaufanych administratorów — uniemożliwia to uruchamianie programów typu ransomware.

Obsługa zaawansowanych przypadków użycia w przedsiębiorstwach

Limity aplikacji oraz ograniczenia czasowe uwzględniają większość możliwych scenariuszy. Ograniczenie dostępu do zasobów sieciowych. Wywoływanie kontekstowych przekierowań adresów URL, precyzyjna kontrola instalacji aplikacji internetowych, ochrona przed modyfikacjami oraz kontrola zmian. Obsługa kompleksowych audytów.

Spersonalizowany pulpit pozwala użytkownikom zapomnieć o braku uprawnień administracyjnych

Rejestrowanie wszystkich dostosowań systemu operacyjnego i aplikacji wprowadzanych przez użytkowników. Centralna obsługa dostosowań w celu zapewnienia spójnego i spersonalizowanego pulpitu na żądanie.

Szczegółowe i kontekstowe sterowanie zasadami

Egzekwowanie obowiązujących zasad przez cały czas trwania sesji użytkowników, a nie tylko w momencie logowania, pozwala zapewnić zgodność z wymogami nie tylko firmowymi, ale także branżowymi, takimi jak HIPAA, FINRA czy PCI. Równoległe przetwarzanie zasad zapewnia utrzymanie optymalnego środowiska użytkowników.

Ochrona punktów końcowych dzięki szczegółowym danym

Dostrzeganie podejrzanych zachowań w punktach końcowych, takich jak uruchamianie nieznanych procesów podczas logowania. Dokładna znajomość użytkowników dysponujących uprawnieniami administratora oraz obserwowanie tendencji w zakresie podnoszenia przez użytkowników ich własnych uprawnień. Identyfikowanie podejrzanych plików pojawiających się w punktach końcowych.