neurons for itsm hero image
Ivanti Neurons for ITSM

Nowoczesne zarządzanie usługami IT

Unowocześnij dostarczanie usług z zakresu IT i nie tylko Ivanti Neurons for ITSM oferuje pełną elastyczność w zakresie wdrażania w chmurze, lokalnie lub hybrydowo.

Lepsze doświadczenia. Lepsze wyniki.

Dostarczanie światowej klasy wyników w zakresie zarządzania usługami dla IT i firm.

neurons for itsm screenshot

Zapewnij wartość strategiczną

Zautomatyzuj przepływy pracy, eliminując kosztowne procesy ręczne, a jednocześnie zwiększając wydajność, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo swojej firmy. Rozwiązanie Ivanti Neurons for ITSM można z łatwością skalować i dostosowywać do konkretnych potrzeb biznesowych, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązanie typu centrum pomocy/wsparcia, czy też o bardziej zaawansowane procesy zarządzania usługami ITIL.

woman on a tablet

Napraw to, zanim ktokolwiek to zauważy

Korzystaj z proaktywnego wsparcia za pomocą opartych na chmurze automatycznych botów, aby rozwiązywać wcześniej niezgłaszane lub ignorowane problemy pracowników.

man looking at code on a computer

Ograniczenie eskalacji

Umożliwienie zespołowi działu obsługi klienta szybkiego rozwiązywania znacznie większej liczby incydentów przy pierwszym wezwaniu bez zakłócania wydajności pracowników. Zespoły zajmujące się obsługą serwisową z zaufaniem korzystają z możliwości diagnostycznych i naprawczych na poziomie specjalistycznym, co przekłada się na lepsze wyniki w zakresie „Shift Left”.

man holding a tablet

Rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb dziś i w przyszłości

Rozwiązanie Ivanti Neurons for ITSM, zbudowane na podstawie standardów branżowych i obejmujące jedenaście praktyk certyfikowanych w ramach ITIL 4, zostało zaprojektowane tak, aby rozwijać się wraz z firmą.

Zoptymalizuj swoje zasoby

Uzyskaj pełną widoczność, aby zmaksymalizować wydajność i wartość zasobów sprzętowych i programowych.

Udostępnij angażującą samoobsługę

Zmień sposób obsługi użytkowników za pomocą czat botów i portali obsługowych opartych na sztucznej inteligencji.

Podniesienie jakości usług

Usługi automatyzacji umożliwiają właścicielom usług i menedżerom biznesowym dostosowywanie, projektowanie i przejmowanie kontroli nad przepływami pracy bez konieczności kodowania, co poprawia jakość i spójność usług.

Zachowaj łączność

Pracownicy i użytkownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń mobilnych, aby pozostawać w kontakcie bez względu na to, gdzie się znajdują.

Uzyskaj wnikliwy wgląd w sytuację

Monitorowanie realizacji usług, jakości i zobowiązań za pomocą pulpitów nawigacyjnych opartych na rolach

Chmura lub lokalnie — decyzja należy do Ciebie

Elastyczność wdrażania w chmurze, lokalnie lub hybrydowo.

Wdrażaj to, czego potrzebujesz, kiedy potrzebujesz

Modułowe podejście firmy Ivanti zapewnia funkcjonalność, której aktualnie potrzebujesz, bez kosztów i ryzyka związanego ze wdrożeniami typu „big bang”.

Podstawowe

Zacznij od prostego w użyciu systemu zarządzania incydentami do obsługi przychodzących zgłoszeń i żądań z dowolnego kanału w celu zwiększenia wydajności działu pomocy IT oraz zadowolenia i produktywności użytkowników.

 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie informacją
 • Samoobsługa
 • Urządzenie mobilne
 • Zgłoszenie serwisowe i Katalog usług
 • Kwestionariusz
 • Raportowanie i pulpity nawigacyjne
itsm foundational
Średniozaawansowane

Po stworzeniu fundamentów należy dodać zarządzanie zmianą i konfiguracją oraz innymi praktykami ITIL, aby szybko i sprawnie obsługiwać zmiany w systemach IT w celu zapewnienia wysokiej dostępności i jakości usług dla działu IT oraz ogólnych operacji informatycznych.

 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zarządzanie wersjami
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie portfelem i projektami
itsm intermediate
Kompleksowe

Uzyskaj niezbędną przejrzystość i wgląd w zasoby IT i ich powiązania, aby jeszcze bardziej usprawnić świadczenie usług i uzyskać jeszcze większy zwrot z inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i zasoby w chmurze.

 • Wykrywanie zasobów
 • Inwentaryzacja zasobów
 • Zarządzanie cyklem życia zasobów
 • Baza danych zarządzania zasobami
 • Zarządzanie zasobami sprzętowymi
 • Zarządzanie zasobami oprogramowania
 • Zarządzanie wydatkami w chmurze
 • Zarządzanie umowami i dostawcami
 • Mapowanie zależności od usług
itsm comprehensive
Zaawansowane

Skorzystaj z najlepszego rozwiązania do zarządzania usługami, wspomagając swój zespół IT zdefiniowanymi przez specjalistów przepływami pracy, aby osiągać lepsze wyniki, a także opartymi na chmurze botami automatyzującymi, które automatycznie wykrywają i rozwiązują problemy informatyczne i związane z bezpieczeństwem, zanim ktokolwiek je zauważy, co przekłada się na lepsze doświadczenia pracowników.

 • Szybkie działania specjalistyczne
 • Konfiguracja zabezpieczeń i usuwanie skutków
 • Boty naprawcze
 • Wgląd w urządzenia w czasie rzeczywistym
 • Pełny podgląd podłączonych zasobów
 • Monitorowanie pracy urządzenia
 • Analiza tendencji w zakresie stanu technicznego urządzeń

itsm advanced

Opinie naszych klientów

Kiedy kupowaliśmy rozwiązanie Ivanti, wiedziałem od razu, że otrzymujemy konfigurowalne narzędzie o ogromnych możliwościach.
John Ireland

Director of Customer Service

University of Oxford

Największą korzyścią z systemu Ivanti Neurons for ITSM jest dostęp do aktualnych informacji o tym, co dzieje się w naszej firmie i w jej poszczególnych działach.
Thomas Smith

Dyrektor, Dział Wsparcia IT i Telekomunikacji

Service Corporation International

Chcemy też zintegrować nasz system z systemem telefonicznym, żeby możliwe było przyjmowanie zgłoszeń poza normalnymi godzinami pracy.
Jan Windels

Project Manager

Ella

Powiązane produkty i rozszerzenia

Niezależnie od punktu rozpoczęcia pracy z ITSM, zwiększ efektywność swoich zespołów dzięki dodatkom, które zapewnią jeszcze lepszy poziom obsługi, komfortu pracy i wyników.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Kompleksowe odkrywanie

Uzyskaj wgląd w zasoby IT w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie zasobami IT

Optymalizacja wydajności zasobów IT w całym cyklu ich życia.

Proaktywne rozwiązania

Automatyczne wykrywanie, diagnozowanie, naprawianie i klasyfikowanie zgłoszeń dotyczących problemów z punktami końcowymi.

Szybkie działania specjalistyczne

Szybsze rozwiązywanie problemów oraz bardziej efektywna i wydajna praca.

Automatyzacja głosowa

Radykalne skrócenie czasu oczekiwania, zmniejszenie liczby transferów i porzuconych połączeń.

Wirtualny konsultant

Zautomatyzuj samoobsługę w całej firmie dzięki adaptacyjnej sztucznej inteligencji.

Powiązana treść

orange bg
Studium przypadku

Miasto Seattle głosuje za lepszym świadczeniem usług i lepszą widocznością zasobów.

Przeczytaj studium przypadku
hex purple
Studium przypadku

Uniwersytet Wiktorii otrzymuje wysokie oceny za poprawę relacji służbowych.

Przeczytaj studium przypadku
purple red
Webinarium

Proaktywne rozwiązywanie problemów biznesowych dzięki współpracy ITSM i ITAM.

Obejrzyj webinarium
t-shape orange
Historia klienta

Dowiedz się, jak SouthStar Bank rozwiązuje problemy informatyczne, zanim ktokolwiek je zauważy.

Przeczytaj post na blogu

Wypróbuj Ivanti Neurons for ITSM

Zmodernizuj swój system ITSM, aby zapewnić większą wartość.