Ivanti Neurons for ITSM

Modernizuj dostarczanie usług informatycznych i innych
Nowoczesny ITSM
Do zwykłego systemu ITSM dodaj elementy strategii.
Przeczytaj teraz
Przyszłość ITSM
Patrz raport o przyszłości ITSM.
Wyświetl raport
Uznany lider
Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie ITSM.
Wyświetl raport
Nowoczesny ITSM

Dostarczaj więcej elementów strategii

Ivanti Neurons for ITSM to najbardziej przystępne cenowo, elastyczne i kompletne rozwiązanie ITSM zoptymalizowane do działania w chmurze, które jest dostępne na rynku. Automatyzuj przepływy zadań, eliminując kosztowne procesy ręczne. Dzięki temu Twój biznes będzie bardziej efektywny, spójny i bezpieczny. Bez względu na to, czy szukasz pomocy technicznej / biletów wsparcia dla rozwiązań informatycznych, czy wdrażasz bardziej zaawansowane procesy zarządzania usługami ITIL, rozwiązanie Ivanti Neurons for ITSM można łatwo skalować i adaptować, tak aby spełniały konkretne potrzeby biznesowe.

Im więcej pracujemy z oprogramowaniem Ivanti, tym lepsze stają się nasze procesy informatyczne. Użytkownicy uwielbiają nowy system Ivanti. Menedżerowie są zachwyceni, że wszystkie potrzebne informacje mogą odczytać z łatwych w użyciu tablic wskaźników i raportów.

Zaprojektowane, aby zaspakajać Twoje potrzeby teraz i w przyszłości

Ivanti udostępnia funkcje, których potrzebujesz teraz, oraz zapewnia elastyczność niezbędną, gdy w miarę rozwoju będą się zmieniać Twoje potrzeby.

Help Desk
Narzędzie Help Desk udostępnia łatwy w użyciu system zarządzania incydentami do obsługi żądań biletów przychodzących za pośrednictwem różnych kanałów, aby systemy informatyczne były bardziej wydajne a użytkownicy bardziej zadowoleni i wydajni.
Service Desk
Oparte na narzędziu Help Desk, narzędzie Service Desk zostało uzupełnione o zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją, aby można było szybko i efektywnie obsługiwać zmiany w zasobach informatycznych i zapewnić wysoki poziom dostępu do usługi oraz wysoką jakość pomocy technicznej dotyczącej IT.
Zarządzanie usługami
Zarządzanie usługami dodaje zarządzanie wersjami, poziomami usług, zdarzeniami, dostępnością i finansami oraz zarządzanie projektami i portfelem do rozwiązania zarządzania usługami ITIL.
Samonaprawa

Hiperautomatización para autorreparación, autoprotección y autoservicio desde la nube hasta el borde.

Przeciągaj i upuszczaj przepływy zadań

Aby dostosować automatyzację usług informatycznych, nie trzeba pisać żadnego kodu.

Samoobsługa w wielu kanałach

Zaoferuj wiele łatwo dostępnych samoobsługowych kanałów dostępu, dzięki temu zwiększysz wydajność zarówno pracowników IT, jak i użytkowników

Automatyzacja głosu

Radykalnie skróć czasy oczekiwania, prędkości przesyłu i liczbę przerwanych rozmów.

Lokalnie lub w chmurze

W pełni grupowa usługa SaaS lub On-premise, dzisiaj lub jutro — to Ty decydujesz.

Zmodernizuj swój system ITSM i uzyskaj jeszcze więcej

Ivanti modernizuje pomoc techniczną, dzięki czemu można jeszcze lepiej wykorzystać w biznesie technologie informatyczne. Jeszcze lepiej dopasuj technologie informatyczne do biznesu i stań się partnerem strategicznym.