License Optimizer for Servers Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) w centrum danych.

Jak to działa

Zobacz, jak poprawić wgląd w zasoby centrum danych.

Uproszczone wykrywanie zasobów centrum danych

Mniejsze koszty aplikacji biznesowych o najbardziej newralgicznym znaczeniu dla firmy oraz ograniczenie związanych z nimi zagrożeń.

NOWA GENERACJA SAM

Przeciętna firma wykorzystuje od 35 do 38% oprogramowania, za które płaci.Posłuchaj, jak zacząć optymalizowanie wykorzystania licencji.

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI INFORMATYCZNYMI

Lepsza znajomość posiadanego oprogramowania

Oprogramowanie Ivanti License Optimizer for Servers pomaga pokonać złożoność centrum danych, pozwalając na lepsze zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę informatyczną, co skutkuje ograniczeniem kosztów i większą sprawnością. Rozwiązanie to identyfikuje oprogramowanie w opartych na chmurze hybrydowych środowiskach wirtualizacji, takich jak VMware, Hyper-V, Oracle VM i IBM Power Virtualization, i pozwala nim zarządzać.

Możliwości rozwiązania w zakresie skanowania i gromadzenia danych ułatwiają realizację ciągłego procesu optymalizacji licencji na oprogramowanie.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy od rozpoczęcia korzystania z rozwiązania do automatycznego identyfikowania i usuwania nieużywanego oprogramowania udało nam się uniknąć wydatków na opłaty licencyjne w wysokości 958 000 USD.
George LeonardIT Asset Manager

Godne zaufania wykrywanie oprogramowania

W 2016 roku wydatki na oprogramowanie w centrum danych osiągnęły 175 miliardów USD.* Ktoś to powinien wreszcie zauważyć. Czas pomyśleć o maksymalnym wykorzystaniu używanego oprogramowania.

ZŁOŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OPROGRAMOWANIA

Poznaj skomplikowane zasady licencjonowania produktów chmurowych, serwerowych i obsługujących centra danych.

IDENTYFIKACJA OPROGRAMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH DOSTAWCÓW

Odkrywanie cennych zasobów oprogramowania infrastruktury pochodzących od takich dostawców, jak Oracle, Microsoft i IBM.

DOSTĘP DO EKSPERTÓW

Skorzystaj z wiedzy specjalistów zajmujących się licencjami, kontraktami, zarządzaniem oprogramowaniem, monitorowaniem licencji, zagadnieniami prawnymi i audytami dostawców. Sama technologia to nie wszystko.

Rozwiązywanie złożonych problemów związanych z zarządzaniem oprogramowaniem

Dzięki zarządzaniu oprogramowaniem można rozwikłać zamiatane wcześniej pod dywan kwestie dotyczące licencji poszczególnych dostawców. Dodatkowo uzyskuje się szczegółowy obraz inwestycji w środowisko informatyczne.