Potrzebuję...

zautomatyzować całą infrastrukturę.

Zautomatyzowane świadczenie usług
Nowoczesne rozwiązania ITSM ułatwiają pracę.
Dowiedz Się Więcej
Zapoznaj się z Ivanti Marketplace
Maksymalizacja inwestycji dzięki łącznikom.
Dowiedz Się Więcej
Automatyzacja wszystkiego
Automatyzacja zadań i procesów w całym środowisku.
Dowiedz Się Więcej

Konieczność transformacji

Automatyzacja i integracja to podstawa

Masz świadomość oczekiwania na potwierdzenie korzyści z inwestycji? Czujesz presję ograniczeń budżetowych i nacisków na zmniejszanie kosztów obsługi? Musisz skoncentrować się na innowacjach i przeprowadzeniu transformacji. Przyczyną większości problemów są powtarzalne czynności wykonywane ręcznie, niewspółdziałające systemy i trudny dostęp do pełnych informacji.

Zwiększenie wydajności działu IT i całej firmy

Możliwości automatyzacji procesów oraz łączenia aplikacji i systemów można znaleźć na każdym kroku. Dzięki automatyzacji można skoncentrować się na najważniejszych projektach, ograniczyć koszty i uzyskać maksymalne korzyści z inwestycji.

Więcej niż oczekują użytkownicy
Ręczne zarządzanie wnioskami o usługi jest trudne i może prowadzić do opóźnień, czego konsekwencją jest niezadowolenie użytkowników.
Mniejsze ryzyko popełnienia błędu
Nad procesami ręcznymi trudno zachować pełną kontrolę, przez co są podatne na błędy i stanowią potencjalne źródło luk w zabezpieczeniach.
Wsparcie dla rozwiązań chmurowych
Automatyzacja jest niezbędna, by zapewnić sprawność i elastyczność konieczne do szybkiego wdrażania zasobów w chmurze.
Dostęp do kompletnych informacji
Pełne wykorzystanie automatyzacji jest niemożliwe bez zintegrowanych narzędzi do raportowania, które dają kompleksowy obraz stanu środowiska.
Demonstrowanie wartości
Jeśli organizacje inwestują czas i pieniądze w duże systemy, systemy te powinny być połączone, aby zapewnić jak najwyższy zwrot z inwestycji.

Automatyzacja ułatwia integrację systemów.

Dzięki połączeniu systemów z zaawansowanymi mechanizmami automatyzacji, które pozwalają na elastyczną adaptację do zmieniających się procesów biznesowych, zespół informatyczny przynosi firmie korzyści szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Automation
Automatyzacja rutynowych i powtarzających się zadań w punktach końcowych i całej infrastrukturze.
Ivanti Neurons for ITSM
W pełni zautomatyzowane zarządzanie usługami informatycznymi w środowisku chmury lub lokalnym.
Identity Director
Automatyczne udostępnianie oraz odbieranie zasobów na podstawie tożsamości i atrybutów użytkownika.
Xtraction
Skonsolidowane tablice wskaźników i raporty ułatwiają podjęcie decyzji, które systemy można zautomatyzować.

Procesy ręczne to przeszłość

Trzeba skończyć z arkuszami kalkulacyjnymi, które prowadzą do niespójności i błędów. Usługi informatyczne muszą być świadczone szybciej, a ich jakość musi być znacznie wyższa.

Automatyzacja zadań i elementów runbook

Tworzenie i równoległe wykonywanie pojedynczych oraz wieloetapowych zadań w wielu systemach.

Zautomatyzowane przepływy pracy

Projektowanie i uruchamianie zautomatyzowanych procesów na podstawie logiki i zatwierdzeń.

Zautomatyzowana samoobsługa

Użytkownicy powinni mieć możliwość wnioskowania o usługi, które będą świadczone od razu, zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.