Service ManagerModernizuj dostarczanie usług informatycznych i innych

NOWOCZESNE NARZĘDZIA ISTM

Do zwykłego systemu ITSM dodaj elementy strategii.

PRZYSZŁOŚĆ ITSM

Patrz raport o przyszłości ITSM.

RAPORT ANALITYCZNY

Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie ITSM.

Dostarczaj więcej elementów strategii

Ivanti Service Manager to najbardziej przystępne cenowo, elastyczne i kompletne rozwiązanie ITSM zoptymalizowane do działania w chmurze, które jest dostępne na rynku. Automatyzuj przepływy zadań, eliminując kosztowne procesy ręczne. Dzięki temu Twój biznes będzie bardziej efektywny, spójny i bezpieczny. Bez względu na to, czy szukasz pomocy technicznej / biletów wsparcia dla rozwiązań informatycznych, czy wdrażasz bardziej zaawansowane procesy zarządzania usługami ITIL, rozwiązanie Ivanti Service Manager można łatwo skalować i adaptować, tak aby spełniały konkretne potrzeby biznesowe.

Im więcej pracujemy z oprogramowaniem Ivanti, tym lepsze stają się nasze procesy informatyczne. Użytkownicy uwielbiają nowy system Ivanti. Menedżerowie są zachwyceni, że wszystkie potrzebne informacje mogą odczytać z łatwych w użyciu tablic wskaźników i raportów.
Candice PeacockIT Service Desk Manager

Zaprojektowane, aby zaspakajać Twoje potrzeby teraz i w przyszłości

Ivanti Service Manager udostępnia funkcje, których potrzebujesz teraz, oraz zapewnia elastyczność niezbędną, gdy w miarę rozwoju będą się zmieniać Twoje potrzeby.

Help Desk

Narzędzie Help Desk udostępnia łatwy w użyciu system zarządzania incydentami do obsługi żądań biletów przychodzących za pośrednictwem różnych kanałów, aby systemy informatyczne były bardziej wydajne a użytkownicy bardziej zadowoleni i wydajni.

Service Desk

Oparte na narzędziu Help Desk, narzędzie Service Desk zostało uzupełnione o zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją, aby można było szybko i efektywnie obsługiwać zmiany w zasobach informatycznych i zapewnić wysoki poziom dostępu do usługi oraz wysoką jakość pomocy technicznej dotyczącej IT.

Zarządzanie usługami

Zarządzanie usługami dodaje zarządzanie wersjami, poziomami usług, zdarzeniami, dostępnością i finansami oraz zarządzanie projektami i portfelem do rozwiązania zarządzania usługami ITIL.

Samonaprawa

Hiperautomatización para autorreparación, autoprotección y autoservicio desde la nube hasta el borde.

Zmodernizuj swój system ITSM i uzyskaj jeszcze więcej

Ivanti modernizuje pomoc techniczną, dzięki czemu można jeszcze lepiej wykorzystać w biznesie technologie informatyczne. Jeszcze lepiej dopasuj technologie informatyczne do biznesu i stań się partnerem strategicznym.