Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi Koncentracja na użytkownikach sprawi, że zrobią więcej, korzystając ze WSZYSTKICH swoich urządzeń.

Produktywność użytkownika zawsze i wszędzie

Współcześni użytkownicy oczekują, że praca będzie wykonywana przy użyciu różnych urządzeń w dzisiejszym zdalnym środowisku.

Pojedyncze rozwiązanie UEM

Zarządzanie obszarami roboczymi użytkowników, a nie tylko ich urządzeniami.

Zarządzanie urządzeniami tradycyjnymi i współczesnymi

Przeczytaj w naszej białej księdze, jak współzarządzanie prowadzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi.

Kontrola bez ograniczania swobody użytkowników

Osiągnij równowagę między potrzebami firmy a wygodą użytkownika. Na odpowiednim poziomie zyskują wszyscy — najlepsze środowisko użytkownika podnoszące wydajność i zwiększające bezpieczeństwo.

Udostępnianie SO

Szybka migracja lub wdrażanie najnowszych systemów operacyjnych Windows 10, macOS i Linux oraz automatyzacja ciągłych aktualizacji.

Dystrybucja oprogramowania

Automatyczne pobieranie oprogramowania na właściwe urządzenia dzięki możliwości określania grup użytkowników lub udostępnieniu środowiska sklepu aplikacji.

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi

Większe możliwości korzystania przez użytkowników z ich własnych urządzeń. Zarządzanie punktami końcowymi urządzeń iOS, Android, Windows i Mac oraz ich zabezpieczanie.

Konfiguracja pulpitu

Zastąpienie powolnych i złożonych skryptów logowania oraz ustawienia obiektu zasad grupy działaniami zależnymi od kontekstu.

Automatyzacja

Automatyzacja systemów informatycznych.

Bezpieczna synchronizacja i dostęp do plików

Synchronizacja plików użytkowników z pamięcią lokalną lub chmurową z dowolnego miejsca w ramach własnych profili użytkownika.

Raportowanie IT

Tworzenie atrakcyjnych raportów dotyczących danych informatycznych dla prawie każdego używanego narzędzia IT.

Samonaprawa

Hiperautomatyzacja umożliwiająca użycie funkcji samonaprawy, automatycznego zabezpieczania oraz samoobsługi.

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji, które mogą działać w sieci. Zapobieganie wielu rodzajom ataków bez użycia plików.

Równowaga między swobodą dostępu a bezpieczeństwem. Odebranie pełnych uprawnień administracyjnych, ale umożliwienie chwilowego zwiększenia uprawnień dostępu do potrzebnych aplikacji.

Dzięki umieszczeniu na jednej konsoli większości informacji wykorzystywanych na codzień, mam jedno miejsce, w którym mogę kontrolować wdrażanie aplikacji, zgodność poprawek, licencjonowanie oprogramowania, oprogramowanie antywirusowe itp.
Aaron OrtizManager, Enterprise Device Architecture

Zarządzanie obszarami roboczymi i wszystkimi urządzeniami użytkowników

Najlepsze środowisko na każdym urządzeniu

Jak zrównoważyć wygodę korzystania na każdym urządzeniu z potrzebą dostarczenia użytkownikom tego, czego potrzebują w swojej pracy? Jak wygląda ten sam interfejs przeniesiony na różne urządzenia — typowy scenariusz w szpitalach, szkołach i punktach sprzedaży? Chcesz wiedzieć, co kryje się na każdym urządzeniu, i mieć pewność, że działa na nim najnowsze oprogramowanie? Z tego rodzaju wyzwaniami łatwiej poradzić sobie, korzystając z ujednoliconego rozwiązania do zarządzania punktami końcowymi.

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi to skuteczny lek na typowe niedomagania środowiska użytkownika. Te linie produktów udostępniają podstawowe możliwości pozwalające na tworzenie rozwiązań ułatwiających migrację do systemu Windows 10 i obsługę tego systemu, zautomatyzowaną obronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i wykonywanie działań naprawczych minimalizujących skutki ataków z użyciem złośliwego oprogramowania i programów typu ransomware. Oprogramowanie Ivanti ułatwia przyznawanie użytkownikom właściwych narzędzi, zasobów i uprawnień, dzięki którym mogą sprawnie realizować swoje zadania — bez zamieszania i zbędnego stresu.

ivanti endpoint manager

Znajdź rozwiązania, które pozwalają osiągnąć równowagę między potrzebami informatycznymi i jakością środowiska użytkownika

Przekonaj się, dlaczego Ivanti jest jedynym dostawcą, który umożliwia zarządzanie, zabezpieczanie i obsługę od chmury aż do punktu końcowego.

Skuteczność zależy od oprogramowania do wykrywania elementów sieci informatycznych.

Dowiedz się więcej

Hiperautomatyzacja wspierająca szybki wzrost, rosnącą złożoność oraz personel zróżnicowany pod względem wieku i doświadczenia umożliwia aktywne użycie funkcji samonaprawy, automatycznego zabezpieczania urządzeń oraz samoobsługi użytkowników w sposób przewidywalny i ciągły.

Dowiedz się więcej

87% wszystkich specjalistów wykonuje swoje codzienne obowiązki, korzystając z komputera PC i co najmniej jednego urządzenia przenośnego.

Dowiedz się więcej

Pełna obsługa instalowania poprawek z użyciem oprogramowania SCCM.

Dowiedz się więcej

Teraz gdy naruszenia bezpieczeństwa są normą, trwa wyścig we wdrażaniu skutecznych zasad zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

Zabezpieczanie użytkowników, ich systemów i newralgicznych zasobów IT.

Dowiedz się więcej