ITSM — Ankieta

Lepsza znajomość użytkowników umożliwia lepszą ich obsługę

Lepsza obsługa klienta

Zobacz, jak to zrobili w Priory Group

Przeczytaj raport na temat przyszłości ITSM.

Raport firmy Gartner

Raport Gartnera poświęcony możliwościom krytycznym w dziedzinie ITSM.

Szybkie zbieranie opinii

Teraz łatwo się dowiesz, czego chcą użytkownicy

Wiedza o tym, jak postrzegany jest dział IT i inne zespoły, pozwala wskazać możliwości dalszej poprawy. Szybkie tworzenie i wypełnianie ankiet ułatwia śledzenie odpowiedzi użytkowników na poszczególne tematy oraz mierzenie ogólnego poziomu zadowolenia klientów i użytkowników. Odpowiedzi można łączyć z rekordami usługi. Dzięki temu zostaje ślad na papierze, a to ułatwia analizowanie problemów i identyfikowanie tych obszarów, w których poziom zadowolenia klientów można jeszcze podnieść.

Ankiety idą o krok dalej. Pozwalają nam zrozumieć klientów, których opinie są negatywne. Możemy skontaktować się z nimi i zapytać, jak poprawić obsługę.
Scott Taylormenedżer ds. usług technicznych